„BOMN CAST 2000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-06 godz. 03:50:34
Numer KRS: 0000161516
Numer REGON: 002527125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[RDF/412409/22/466]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002527125 NIP 55402310422009-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMN CAST 2000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 16782003-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-05-12 do dziś
2. Adresulica RÓWNA nr domu 6 nr lokalu -kod pocztowy 85-846 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2003-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.1990 R. NOTARIUSZ MAGDALENA REBAŁOWSKA-TRZECIAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SZUBINIE, REP. A NR 6216/1990 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2003 R., REP. A NR 1025/2003 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ MROTEK NADANIE NOWGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2003-05-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ 1 (REP A NR 4270/2009) ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CROWN CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0120224752003-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000163435 2015-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.250 ZŁOTYCH2015-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDSTEIN2015-06-03 do dziś
2. ImionaHANNA MONIKA2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.750,00 ZŁOTYCH2015-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego95000,00 PLN2003-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180750,00 PLN2003-05-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDSTEIN2012-05-23 do dziś
2. ImionaHANNA MONIKA2006-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDSTEIN2003-05-12 do dziś
2. ImionaDAN2003-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZKA2003-05-12 do dziś
2. ImionaJADWIGA2003-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2009-10-30 do dziś
277 39 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALOWEGO2009-10-30 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-10-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-30 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2009-10-30 do dziś
624 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2009-10-30 do dziś
724 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2009-10-30 do dziś
855 10 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2009-10-30 do dziś
955 90 Z PROWADZENIE HOTELI ROBOCZYCH2009-10-30 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
5data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
6data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
8data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
9data złożenia 01.01.2010 okres 01.01.2010-31.12.2010 ROK2011-07-29 do dziś
10data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
14data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 ROK2011-07-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 ROK2011-07-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów