INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000161467
Numer REGON: 000485919
Numer NIP: 6750003721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510288/23/500]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004859192003-05-12 do dziś
3. NazwaINWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT” W LIKWIDACJI2022-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-537/A2003-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-05-12 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 12 kod pocztowy 30-015 poczta KRAKÓW 2003-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.1990 R. 2. 30.04.2003 R. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO: § 3, § 23 UST. 1, § 41 UST. 1, DODANO: § 12 UST. 3, USUNIĘTO: § 27 UST. 22003-05-12 do dziś
218.06.2004 R.-ZMIANA STATUTU: PAR. 22 PKT 10, PAR. 30 UST. 1, PAR. 41 UST. 1, PAR. 45 UST. 12004-07-07 do dziś
3W DNIU 28.04.2006 R. ZMIENIONO W KOPARYCJI STATUTU ORAZ W § 1 UST. 1 STATUTU2006-05-29 do dziś
4ZMIANA STATUTU PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 9 CZERWCA 2008 R.-ZMIENIONO: § 18, § 23 UST. 5, § 48 UST. 4, § 49 UST. 2; -DODANO: § 21 UST. 5; - USUNIĘTO § 56 UST. 2.2008-07-30 do dziś
527 KWIETNIA 2009 ROK. ZMIENIONO § 48 UST. 4 STATUTU2009-06-15 do dziś
6ZMIANA STATUTU (29.04.2011): -SKREŚLONO ARTYKUŁY: § 12 UST. 3 (UCHWAŁA NR 6), ZMIENIONO ARTYKUŁY: § 16 UST. 3 (UCHWAŁA NR 7), § 18 UST. 1 PKT A) ORAZ UST. 3 PKT 2 (UCHWAŁA NR 8), § 19 UST. 2 (UCHWAŁA NR 9), § 23 UST. 5 (UCHWAŁA NR 10), § 48 UST. 4 (UCHWAŁA NR 11), § 49 UST. 1 PKT 2 (UCHWAŁA NR 12) PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2011-05-13 do dziś
712.12.2016R - ZMIANA § 3 UST.2 STATUTU2017-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWARZ2013-05-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRECZEK2009-06-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2009-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTKOWSKA2009-06-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2009-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-05-12 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-05-29 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 1.01.2006 DO 31.12.20062007-06-21 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
6data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-02 do dziś
8data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
9data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
10data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
11data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
14data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
16data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
17data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
18data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
19data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
20data złożenia 23.11.2022 okres OD 01.01.2022 DO 30.09.20222022-11-23 do dziś
21data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
22data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2023 DO 28.06.20232023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2006 DO 31.12.20062007-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052006-05-29 do dziś
21.01.2006 DO 31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 30.09.20222022-11-23 do dziś
19OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 28.06.20232023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052006-05-29 do dziś
31.01.2006 DO 31.12.20062007-06-21 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-15 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 30.09.20222022-11-23 do dziś
20OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 28.06.20232023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiOTWARCIE LIKWIDACJI 01.10.2022 UCHWAŁA I WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 1/1/2022 Z 14.09.2022 , UCHWAŁA II WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 1/2/2022 Z 30.09.2022 ,2022-11-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2022-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCH2022-11-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów