SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KALINA” W LUBLINIE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000161462
Numer REGON: 000972855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/17935/23/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000972855 NIP 94617688152020-11-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KALINA” W LUBLINIE2003-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-7822003-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-05-13 do dziś
2. Adresulica KALINOWSZCZYZNA nr domu 64 kod pocztowy 20-201 poczta LUBLIN 2003-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 21.11.02 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SP-NI PRZYJĘTO ZMIANY DO STATUTU, KTÓRE TO ZMIANY OBEJMUJE UCHWALONY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2003-05-13 do dziś
230 CZERWCA 2003 R. § 13 UST. 3.2005-09-06 do dziś
3DNIA 23 CZERWCA 2023 R. ZMIANY PRZYJĘTO W FORMIE UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2023-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIWASZKO2023-07-27 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-27 do dziś
21. NazwiskoMAZUR2023-07-27 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-27 do dziś
31. NazwiskoCIOŁEK2005-09-06 do dziś
2. ImionaJAN ADAM2005-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-06 do dziś
41. NazwiskoMUSZYŃSKI2003-05-13 do dziś
2. ImionaLESZEK2003-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2003-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALKIEWICZ2023-07-27 do dziś
2. ImionaMARZENA ANITA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYĆ2020-07-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2020-07-16 do dziś
2. ImionaROMUALD2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SP-NI LUB JEJ CZŁONKÓW.2003-05-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R2005-09-06 do dziś
2data złożenia 06.09.2006 okres 2005 R.2006-09-15 do dziś
3data złożenia 31.12.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
4data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
5data złożenia 01.02.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-02-09 do dziś
6data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
18data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
19data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-02-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R2005-09-06 do dziś
22005 R.2006-09-15 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-05 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-02-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów