HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000161419
Numer REGON: 012585110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2976/18/729]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012585110 NIP 11800008922007-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY, nr w rejestrze 328452003-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MŁYNARSKA nr domu 7 kod pocztowy 01-205 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10.06.1992 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, REP. A-4062/92; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10.04.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BOGUSŁAWA WOJNOWSKIEGO, REP. A-537/2003, ZMIENIONO PAR. 6, 11, 12, 17, 22, 26, 34, 38;2003-05-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BOGUSŁAWA WOJNOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. GARIBALDIEGO 4 LOK. 18C, REPERTORIUM A NR 1377/2050 Z DNIA 01.07.2005 R. ZMIENIONO § 11 I § 12 UMOWY SPÓŁKI, WYKREŚLONO § 29 I § 30 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 39 DO UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY Z JEDNOCZESNĄ ZMIANĄ NUMERACJI PARAGRAFÓW WYNIKAJĄCĄ ZE ZMIAN W TEKŚCIE UMOWY SPÓŁKI;2005-12-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DN. 27.04.2010 REPERTORIUM A NR 684/2010 PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ, EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ, UL. STASZICA 6/13, 01-188 WARSZAWA ZMIANA BRZMIENIA §§ 6, 17, 20, 222010-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILL WOLTRON MANAGEMENT PARTNER GMBH2003-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 292500 ZŁOTYCH2005-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILL2005-12-28 do dziś
2. ImionaFRANZ2005-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH2005-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego305000,00 PLN2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2003-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILL2003-05-13 do dziś
2. ImionaFRANZ2003-05-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-06-02 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-06-02 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-06-02 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-06-02 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-06-02 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-02 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-06-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-02 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-06-02 do dziś
1073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-06-02 do dziś
1173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-06-02 do dziś
1273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-06-02 do dziś
1373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-06-02 do dziś
1473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-02 do dziś
1578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-02 do dziś
1678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-06-02 do dziś
1778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-02 do dziś
1882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-06-02 do dziś
1982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-06-02 do dziś
2082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-02 do dziś
2185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-02 do dziś
2294 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2010-06-02 do dziś
2394 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2010-06-02 do dziś
2496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-02 do dziś
2558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-06-02 do dziś
2658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-06-02 do dziś
2762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 DO 31 GRUDNIA 2002 data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 DO 31 GRUDNIA 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 DO 31 GRUDNIA 20022003-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-28 do dziś
3data złożenia 09.01.2007 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-26 do dziś
4data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
5data złożenia 01.03.2004 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-06-13 do dziś
6data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
7data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
8data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
9data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-14 do dziś
10data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
14data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
15data złożenia 12.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-06-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-04-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-06-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-04-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów