CP TRADE ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000161407
Numer REGON: 473138491
Numer NIP: 7262442441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501582/23/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCP TRADE ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica 6 SIERPNIA nr domu 88A kod pocztowy 90-646 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 8 LISTOPADA 2002 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ WACHTĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, REPERTORIUM A NR 6908/2002 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. REP. A NR 2724/2003 PRZED BARBARĄ WACHTA NOTARIUSZEM W TARNOWIE ZMIENIONO § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2003-05-22 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 28.05.2010 R, REP. A NR 946/2010, NOT. AGNIESZKA ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2010-09-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, REPERTORIUM A NR 3746/2012-ZMIENIONO PUNKTY UMOWY: 2.1.1.1; 2.1.1.2; ZMIENIONO OZNACZENIE PKT 3.3.4 NA 3.3.5 I NADANO NOWĄ TREŚĆ; DODANO PKT 3.3.4 O NOWEJ TREŚCI; DODANO PKT 2.1.1.3 /ZE ZNACZNIKIEM 1/; ZMIENIONO 4.2.4.2.2012-11-23 do dziś
418.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 163/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ CZUBIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PUNKT 4.2.2.2 UMOWY SPÓŁKI2018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8504026902005-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000076601 2005-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160 000,00 ZŁOTYCH2012-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIASZ2021-07-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTCZAK2017-10-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILECKI2017-06-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYG2003-05-22 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-22 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-09-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-09-02 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-09-02 do dziś
446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-09-02 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-02 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-09-02 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-09-02 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-02 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-09-02 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 22.05.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 22.05.2003 DO 31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-31 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
7data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
9data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-25 do dziś
10data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
15data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
16data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
19data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
20data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-09-25 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 22.05.2003 DO 31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-25 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów