FIRMA HANDLOWA WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 12:22:56
Numer KRS: 0000161249
Numer REGON: 356715022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474499/23/619]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3567150222005-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-05-15 do dziś
2. Adresulica MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 22A kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2003 NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 7. REP. A 5397/2003.2003-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-05-15 do dziś
2. ImionaLUCJAN2003-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2006-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-05-15 do dziś
2. ImionaJANINA2003-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2006-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZADU, A ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-05-15 do dziś
2. ImionaLUCJAN2003-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2003-05-15 do dziś
2. ImionaJANINA2003-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2003-05-15 do dziś
252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-15 do dziś
352 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-15 do dziś
452 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-05-15 do dziś
555 HOTELE I RESTAURACJE2003-05-15 do dziś
660 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-05-15 do dziś
763 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-05-15 do dziś
863 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2003-05-15 do dziś
970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-15 do dziś
1070 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-15 do dziś
1171 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-05-15 do dziś
1226 7 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2003-05-15 do dziś
1371 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2003-05-15 do dziś
1471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-05-15 do dziś
1590 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-05-15 do dziś
1645 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-05-15 do dziś
1750 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-15 do dziś
1850 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-15 do dziś
1950 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-05-15 do dziś
2051 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-05-15 do dziś
2151 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-05-15 do dziś
2251 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-20 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
3data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
4data złożenia 19.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
5data złożenia 01.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
7data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-15 do dziś
8data złożenia 10.04.2011 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
9data złożenia 28.03.2013 okres 2012 R.2013-04-10 do dziś
10data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
13data złożenia 26.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
17data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
18data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
19data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-05-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
52008 ROK2009-04-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-04-15 do dziś
8OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
92012 R.2013-04-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-05-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
52008 ROK2009-04-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-04-15 do dziś
8OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
92012 R.2013-04-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów