„GAYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000161182
Numer REGON: 091488261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/7265/21/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0914882612003-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GAYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 40392003-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość GLĘDOWO2003-09-29 do dziś
2. Adresulica -nr domu 56 nr lokalu -kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW 2003-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA WPISU DO REJESTRU: AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.03.1997 R., NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REP. A 1584/1997 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2002 R., NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REP. A 3605/2002 ZMIENIONO: §2, §5, §6, §7, §8, §10, §14, §172003-05-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.01.2003 R., REP. A NR 71/2003, NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWY SŁOMIŃSKIEJ W TUCHOLI, ZMIENIONO § § 1, 22003-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWSKA2003-05-10 do dziś
2. ImionaMARIA BRONISŁAWA2003-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość ILOŚĆ -4.400 (CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ -2.200.000 (DWA MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY)2003-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WDK CENTRUM HANDLOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1500646602003-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000163102 2003-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość ILOŚĆ -3.600 (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ -1.800.000 PLN2003-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 PLN2003-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1700000,00 PLN2003-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW Z ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2003-05-10 do dziś
252 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-05-10 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-05-10 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-05-10 do dziś
574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-05-10 do dziś
675 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2003-05-10 do dziś
772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-05-10 do dziś
872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-05-10 do dziś
972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-05-10 do dziś
1072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-05-10 do dziś
1172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-05-10 do dziś
1272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-05-10 do dziś
1352 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-10 do dziś
1467 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-05-10 do dziś
1552 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-10 do dziś
1652 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-10 do dziś
1751 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-05-10 do dziś
1851 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2003-05-10 do dziś
1951 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-05-10 do dziś
2051 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2003-05-10 do dziś
2151 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2003-05-10 do dziś
2251 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-05-10 do dziś
2315 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2003-05-10 do dziś
2451 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-05-10 do dziś
2551 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2003-05-10 do dziś
2651 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-05-10 do dziś
2751 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-10 do dziś
2851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2003-05-10 do dziś
2951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2003-05-10 do dziś
3051 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-05-10 do dziś
3151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-05-10 do dziś
3251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-10 do dziś
3301 11 A UPRAWA ZBÓŻ2003-05-10 do dziś
3415 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-05-10 do dziś
3501 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-05-10 do dziś
3601 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-05-10 do dziś
3701 12 A UPRAWA WARZYW2003-05-10 do dziś
3801 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2003-05-10 do dziś
3901 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2003-05-10 do dziś
4001 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2003-05-10 do dziś
4101 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2003-05-10 do dziś
4201 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2003-05-10 do dziś
4301 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2003-05-10 do dziś
4401 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-05-10 do dziś
4515 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2003-05-10 do dziś
4601 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2003-05-10 do dziś
4701 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-05-10 do dziś
4802 01 A GOSPODARKA LEŚNA2003-05-10 do dziś
4905 01 A RYBOŁÓWSTWO W WODACH PRZYBRZEŻNYCH I ŚRÓDLĄDOWYCH2003-05-10 do dziś
5005 02 A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-05-10 do dziś
5105 02 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM2003-05-10 do dziś
5215 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2003-05-10 do dziś
5315 12 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2003-05-10 do dziś
5415 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI2003-05-10 do dziś
5515 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2003-05-10 do dziś
5652 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-10 do dziś
5715 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA2003-05-10 do dziś
5820 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2003-05-10 do dziś
5920 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-05-10 do dziś
6020 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2003-05-10 do dziś
6120 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2003-05-10 do dziś
6220 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-05-10 do dziś
6351 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-05-10 do dziś
6452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-10 do dziś
6552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-05-10 do dziś
6655 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-05-10 do dziś
6752 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-05-10 do dziś
6855 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-05-10 do dziś
6955 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2003-05-10 do dziś
7055 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2003-05-10 do dziś
7155 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-05-10 do dziś
7255 30 A RESTAURACJE2003-05-10 do dziś
7355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-05-10 do dziś
7455 40 Z BARY2003-05-10 do dziś
7555 51 Z STOŁÓWKI2003-05-10 do dziś
7655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-05-10 do dziś
7774 40 Z REKLAMA2003-05-10 do dziś
7852 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-05-10 do dziś
7970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-10 do dziś
8070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-10 do dziś
8170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-10 do dziś
8270 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-05-10 do dziś
8370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-05-10 do dziś
8470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-05-10 do dziś
8560 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2003-05-10 do dziś
8660 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2003-05-10 do dziś
8760 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY2003-05-10 do dziś
8860 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-05-10 do dziś
8952 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-05-10 do dziś
9060 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-05-10 do dziś
9160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-05-10 do dziś
9260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2003-05-10 do dziś
9361 20 Z ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2003-05-10 do dziś
9415 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-05-10 do dziś
9563 22 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2003-05-10 do dziś
9663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-05-10 do dziś
9763 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2003-05-10 do dziś
9834 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2003-05-10 do dziś
9950 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-10 do dziś
10052 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-05-10 do dziś
10150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-10 do dziś
10250 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-10 do dziś
10350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2003-05-10 do dziś
10450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-10 do dziś
10550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-10 do dziś
10650 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-05-10 do dziś
10751 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-05-10 do dziś
10871 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2003-05-10 do dziś
10992 51 C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2003-05-10 do dziś
11074 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów