SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR” W CHEŁMIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160985
Numer REGON: 110022054
Numer NIP: 5631344881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/20576/22/180]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110022054 NIP 56313448812009-08-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR” W CHEŁMIE2003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-2372003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2003-05-28 do dziś
2. Adresulica WOJSŁAWICKA nr domu 8F kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM 2003-05-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFILARCHELM@GMAIL.COM2014-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY STOSOWNĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 4 Z DNIA 27 GRUDNIA 2002 R.2003-05-28 do dziś
227.12.2007 R. UCHYLENIE W CAŁOŚCI STATUTU Z DNIA 27.12.2002 R. I PRZYJĘCIE NOWEGO2008-04-28 do dziś
321.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE W CAŁOŚCI NOWEGO JEGO BRZMIENIA.2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2018-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGORCZYCKI2022-09-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
21. NazwiskoMICHALSKA2022-09-13 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
31. NazwiskoWOJCIECHOWSKA2022-06-09 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-09-13 do dziś
2. ImionaJANINA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIRSZCZ2022-09-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGONOWSKA2022-09-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2022-09-13 do dziś
2. ImionaZUZANNA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACIŃSKI2022-09-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BOGUSŁAW2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-28 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-28 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-28 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2008-04-28 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2008-04-28 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-28 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-28 do dziś
3data złożenia 21.08.2006 okres 2005 R.2006-08-28 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-12 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres ROK 20072008-07-25 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres ROK 20082009-08-27 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-08-25 do dziś
9data złożenia 30.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-11 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres ZA ROK 20122013-11-06 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
18data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
19data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
20data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-28 do dziś
22006 ROK2007-07-12 do dziś
3ROK 20072008-07-25 do dziś
4ROK 20082009-08-27 do dziś
52009 ROK2010-07-15 do dziś
62010 ROK2011-08-25 do dziś
72011 ROK2012-07-11 do dziś
8ZA ROK 20122013-11-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-28 do dziś
22005 R.2006-08-28 do dziś
32006 ROK2007-07-12 do dziś
4ROK 20072008-07-25 do dziś
5ROK 20082009-08-27 do dziś
62009 ROK2010-07-15 do dziś
72010 ROK2011-08-25 do dziś
82011 ROK2012-07-11 do dziś
9ZA ROK 20122013-11-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów