„BURGHOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000160840
Numer REGON: 192519115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-01-29
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/1768/21/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1925191152003-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURGHOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 15902003-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2017-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica UL. 17 MARCA nr domu 22 nr lokalu 1 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2000 NOTARIUSZ MAGDALENA LUBOWIECKA, 84-240 REDA UL. ŁĄKOWA 4, REPERTORIUM A NR 3709/20002003-06-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 11 LISTOPADA 2003, REPERTORIUM A NR 6941/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SARGUN, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MALBORKU, PRZY UL. POCZTY GDAŃSKIEJ NR 22, ZMIANA PAR. 12 UST. 1, PAR. 14 UST. 12004-01-23 do dziś
324.09.2010 R, REP. A NR 6250/2010, NOTARIUSZ ANNA SARGUN, KANCELARIA Z SIEDZIBĄ W MALBORKU PRZY ULICY POCZTY GDAŃSKIEJ 22/1 W § 10 UMOWY SPÓŁKI DODANO USTĘP 32010-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego20009000,00 PLN2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000000,00 PLN2003-06-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 52 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-06-16 do dziś
255 11 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-06-16 do dziś
355 12 HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-06-16 do dziś
455 40 BARY2003-06-16 do dziś
555 51 STOŁÓWKI2003-06-16 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2021-01-29 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01/01/2002 -31/12/2002 data złożenia 23.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01/01/2002 -31/12/2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01/01/2002 -31/12/20022003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-05-05 do dziś
3data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-05-29 do dziś
4data złożenia 17.10.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2012-04-20 do dziś
6data złożenia 08.02.2013 okres 2006 ROK2013-03-27 do dziś
7data złożenia 08.02.2013 okres 2007 ROK2013-03-27 do dziś
8data złożenia 08.02.2013 okres 2008 ROK2013-03-27 do dziś
9data złożenia 08.02.2013 okres 2009 ROK2013-03-27 do dziś
10data złożenia 08.02.2013 okres 2011 ROK2013-03-27 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 20122013-11-21 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
13data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
15data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2016 DO 06.07.20162016-12-05 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 07.07.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
19data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-05-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
32010 ROK2012-04-20 do dziś
42006 ROK2013-03-27 do dziś
52007 ROK2013-03-27 do dziś
62008 ROK2013-03-27 do dziś
72009 ROK2013-03-27 do dziś
82011 ROK2013-03-27 do dziś
920122013-11-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 06.07.20162016-12-05 do dziś
14OD 07.07.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-05-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
32010 ROK2012-04-20 do dziś
42006 ROK2013-03-27 do dziś
52007 ROK2013-03-27 do dziś
62008 ROK2013-03-27 do dziś
72009 ROK2013-03-27 do dziś
82011 ROK2013-03-27 do dziś
920122013-11-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 07.07.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji07.07.2016 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY, WYROK ROZWIĄZUJĄCY BURGHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 R., SYGNATURA AKT IX GC 946/14. PRAWOMOCNOŚĆ STWIERDZONA NA DZIEŃ 07 LIPCA 2016 R.2016-11-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKUCHCIŃSKI2017-08-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności07.07.2016 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY, WYROK ROZWIĄZUJĄCY BURGHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 R., SYGNATURA AKT IX GC 946/14. PRAWOMOCNOŚĆ STWIERDZONA NA DZIEŃ 07 LIPCA 2016 R.2016-11-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów