„GSM - MOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000160835
Numer REGON: 639664320
Numer NIP: 7792091038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379519/22/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP6396643202003-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSM MOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 131082003-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KRZYWIŃ miejscowość KRZYWIŃ2007-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZYWIŃ ulica GENERAŁA DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO nr domu 35 kod pocztowy 64-010 poczta KRZYWIŃ kraj POLSKA 2007-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 SIERPNIA 1999 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NR 10451/99 24.08.2000 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NR 12937/2000 -ZMIENIONO § 4 UST. 12003-05-07 do dziś
221.07.2004 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 13246/2004 -PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-01-07 do dziś
301.02.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2284/2007 ZMIENIONO: § 2 PKT 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2007-08-14 do dziś
427.09.2007 R., REP. A NR 24.190/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 32007-11-14 do dziś
513.03.2008 R., REP. A NR 5988/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8 -ZMIENIONO: § 2 PKT 1 I PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-17 do dziś
619.06.2008 R., REP. A NR 15075/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI. 24.07.2008 R., REP. A NR 18757/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÜNING2007-08-14 do dziś
2. ImionaDIETMAR2005-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2005-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUNGING2003-05-07 do dziś
2. ImionaDIETMAR2003-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZCZYK2003-05-07 do dziś
2. ImionaMARZENA2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-08-06 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2008-08-06 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-06 do dziś
427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-08-06 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-06 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-08-06 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 12.10.20052005-10-20 do dziś
3data złożenia 13.03.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
4data złożenia 10.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
5data złożenia 15.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
7data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
8data złożenia 13.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-04 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
14data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
16data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
18data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
19data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów