SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160829
Numer REGON: 001088178
Numer NIP: 7631004790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452109/22/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010881782003-05-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”2003-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2932003-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina WIELEŃ miejscowość WIELEŃ2003-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELEŃ ulica UL. DWORCOWA nr domu 6C kod pocztowy 64-730 poczta WIELEŃ kraj POLSKA 2019-09-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMPRZYSZLOSC-WIELEN@WP.PL2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129 LIPCA 1983 R.2003-05-30 do dziś
230.06.2004 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2005-01-18 do dziś
320.04.2012 R. -ZMIENIONO: § § 2, 4, 7, 10, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 -40, 42 -44, 47, 48, 53 -57, 59, 60, 61, 62, 64 -75, 76, 78 -822012-07-11 do dziś
424.05.2018R. - ZMIENIONO §2 DO §79; DODANO §§ OD 80 DO 101; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAŁASZ2016-09-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-09 do dziś
21. NazwiskoDOMINIKOWSKI-OBST2016-09-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-09 do dziś
31. NazwiskoKOWALEWSKI2003-05-30 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHAJ2018-10-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIUSZ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYCHA2017-10-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2017-10-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW EDMUND2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERTEK2015-09-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELKA2015-09-08 do dziś
2. ImionaRENATA KATARZYNA2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 14.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-03-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
4data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 19.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-19 do dziś
18data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
19data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-03-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów