SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160815
Numer REGON: 270559689
Numer NIP: 6260335172
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/1340/23/669]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2705596892003-05-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2003-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1282 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH2003-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2003-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica ŁUŻYCKA nr domu 12 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2003-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMCENTRUM@SMCENTRUM.BYTOM.PL2019-03-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMCENTRUM.BYTOM.PL2019-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 CZERWCA 1991 R. 29 LISTOPADA 2002 R. UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU POPRZEZ WPROWADZENIE W CAŁOŚCI NOWEJ TREŚCI.2003-05-23 do dziś
2ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 23.06.2003 R.UCHWALIŁO ZMIANY W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: 1, 2, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 56, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 116 -TEKST JEDNOLITY2003-10-15 do dziś
3ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 22.06.2004 R. UCHWALIŁO ZMIANY W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: 36, 38, 78, 82, 86, 98, 105, 106.2004-08-27 do dziś
4ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 17.06.2005 R. UCHWALIŁO ZMIANY W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH STATUTU: 16, 17, 22, 78, 94, 101, 102, 103, 116, 117, 118.2005-07-18 do dziś
5ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 09.06.2006 R. UCHWALIŁO ZMIANY W NASTEPUJĄCYCH PARAGRAFACH: 8, 11, 18, 19, 22, 31, 32, 34, 37, 41, 42, 53, 56, 57, 74, 78, 94, 98, 103, 105; ZMIANA NAZWY DZIAŁU III ROZDZIAŁU III2006-06-30 do dziś
621.6.2010 R. -UCHYLONO PARAGRAFY 1 -119 STATUTU WPROWADZONO NOWE PARAGRAFY: -OD 1 DO 14 UST. 4, -OD 14 UST. 7 DO 21 UST. 3, -OD 22 DO 29 UST. 9, -OD 29 UST. 11 DO 132.2011-03-30 do dziś
7WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W BYTOMIU ODBYTE W CZTERECH CZĘŚCIACH W DNIACH 21, 22, 25, 26 CZERWCA 2012 R. ZMIENIŁO NASTĘPUJĄCE ZAPISY STATUTU: - W PAR. 21 DODANO UST. 4 - W PAR. 29 DODANO PKT 10 - W PAR. 30 DODANO UST. 32012-08-16 do dziś
8UCHWAŁA NR 8/2015, 9/2015, 10/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” ODBYTEGO W TRZECH CZĘŚCIACH W DNIACH 14,19,20.05.2015R. ZMIENIŁO NASTĘPUJĄCE ZAPISY STATUTU: UCHWAŁA NR 8/2015- §38 UST.6 (ZMIANA TREŚCI) UCHWAŁA NR 9/2015- §44 (ZMIANA TREŚCI) UCHWAŁA NR 10/2015- §45 (WYKREŚLENIE)2015-06-02 do dziś
9UCHWAŁY NR: 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ODBYTEGO W TRZECH CZĘŚCIACH W DNIACH 02, 03, 06 CZERWCA 2016 R. -ZMIENIONO TREŚĆ: PAR.9, PAR.10 UST.1, PAR.32 UST.2, PAR.32 UST.8 STATUTU.2016-07-27 do dziś
10UCHAŁA NR 1/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” ODBYTEGO W TRZECH CZĘŚCIACH W DNIACH 28, 29 I 30 MAJA 2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-09-25 do dziś
11UCHWAŁA NR 9/2020 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” ODBYTEGO W SIEDMIU CZĘŚCIACH W DNIACH 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21 LIPCA 2020R ZMIENIONO TREŚĆ § 44 UST. 22020-08-21 do dziś
12WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W BYTOMIU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W TRZECH CZĘŚCIACH W DNIACH 20, 21, 22 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIŁO NASTĘPUJĄCE ZAPISY STATUTU: - ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 2 - W PAR.6 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 2 PKT 5 - W PAR.7 UCHYLONO UST. OD 5 DO 11 - W PAR.11 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 5 - W PAR.13 UCHYLONO UST. 1 PKT 1.15 - W PAR.31 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 3 ORAZ DODANO UST. 4 I UST. 5 - W PAR.32 DODANO UST. 10 - W PAR.37 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 11, UST.12, UST.13 - W PAR.38 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 1 I UST. 3 - W PAR.42 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 3 I UST. 5 - W PAR.56 UCHYLONO UST. 3 - W PAR.60 UCHYLONO UST. 3 I UST. 4 - W PAR.74 UCHYLONO UST. 2, UST. 3 I 42023-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2003-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGONTEK2022-02-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR2022-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-11 do dziś
21. NazwiskoMICHALSKA2020-09-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DANUTA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2020-08-21 do dziś
2. ImionaMIRELA ADA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-08-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2020-08-21 do dziś
2. ImionaAGATA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2020-08-21 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTEK2020-08-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ LUDWIK2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2020-08-21 do dziś
2. ImionaALINA JADWIGA2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2020-08-21 do dziś
2. ImionaJACEK WALDEMAR2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOT2017-09-01 do dziś
2. ImionaANIELA JANINA2017-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoJONEK2022-02-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWYKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM: 1) PODPISYWANIA KORESPONDENCJI W GRANICACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI, W SPRAWACH WCHODZĄCYCH W ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDZANIA I NIE ZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ NA POLECENIE CZŁONKA ZARZĄDU PODPISYWANIA INNYCH DOKUMENTÓW WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2) ZATWIERDZANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DOKUMENTÓW OPERACJI GOSPODARCZOFINANSOWYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI. 3) ZAWIERANIA UMÓW O DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WARTOŚCI 5.000,- ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). INNE UMOWY ZAWIERANE MOGĄ BYĆ JEDYNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. 4) WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI TERENOWEJ, RADĄ NADZORCZĄ ORAZ JEDNOSTKAMI GOSPODARKI W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAGADNIEŃ.2022-02-11 do dziś
21. NazwiskoLUKOSZEK2022-02-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWYKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM: 1) PODPISYWANIA KORESPONDENCJI W GRANICACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI, W SPRAWACH WCHODZĄCYCH W ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDZANIA I NIE ZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ NA POLECENIE CZŁONKA ZARZĄDU PODPISYWANIA INNYCH DOKUMENTÓW WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2) ZATWIERDZANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DOKUMENTÓW OPERACJI GOSPODARCZOFINANSOWYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI. 3) ZAWIERANIA UMÓW O DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WARTOŚCI 5.000,- ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). INNE UMOWY ZAWIERANE MOGĄ BYĆ JEDYNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. 4) WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI TERENOWEJ, RADĄ NADZORCZĄ ORAZ JEDNOSTKAMI GOSPODARKI W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAGADNIEŃ.2022-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-14 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-14 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
8data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
16data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
17data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
21data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-10-06 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów