BUJNO SYNTHESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000160702
Numer REGON: 015475852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224541/20/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015475852 NIP 52132403052013-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUJNO SYNTHESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DORODNA nr domu 16 kod pocztowy 03-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2003 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, UL. PIONIERÓW 25, REP. A NR 557/2003 19.03.2003 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, UL. PIONIERÓW 25, REP. A NR 1213/2003, ZMIANA § 4 PKT 112003-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2003-05-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.500,00 PLN2003-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2003-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2003-05-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAŹNY2003-05-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-05 do dziś
273 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2003-05-05 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-05-05 do dziś
451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-05-05 do dziś
551 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYSPECJALIZOWANA2003-05-05 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-05-05 do dziś
774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
2data złożenia 26.07.2013 okres 15.05.2003 - 31.12.20032013-09-16 do dziś
3data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2004 - 31.12.20042013-09-16 do dziś
4data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-09-16 do dziś
5data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-09-16 do dziś
6data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-09-16 do dziś
7data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-09-16 do dziś
8data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-09-16 do dziś
9data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-09-16 do dziś
10data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-09-16 do dziś
11data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
14data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
16data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
215.05.2003 - 31.12.20032013-09-16 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042013-09-16 do dziś
401.01.2005 - 31.12.20052013-09-16 do dziś
501.01.2006 - 31.12.20062013-09-16 do dziś
601.01.2007 - 31.12.20072013-09-16 do dziś
701.01.2008 - 31.12.20082013-09-16 do dziś
801.01.2009 - 31.12.20092013-09-16 do dziś
901.01.2010 - 31.12.20102013-09-16 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112013-09-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
215.05.2003 - 31.12.20032013-09-16 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042013-09-16 do dziś
401.01.2005 - 31.12.20052013-09-16 do dziś
501.01.2006 - 31.12.20062013-09-16 do dziś
601.01.2007 - 31.12.20072013-09-16 do dziś
701.01.2008 - 31.12.20082013-09-16 do dziś
801.01.2009 - 31.12.20092013-09-16 do dziś
901.01.2010 - 31.12.20102013-09-16 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112013-09-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów