SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KABATY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160434
Numer REGON: 001233568
Numer NIP: 5250010031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392536/22/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001233568 NIP 52500100312009-06-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KABATY”2003-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 18252003-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-05 do dziś
2. Adresulica PACHNĄCA nr domu 83 nr lokalu 41 kod pocztowy 02-790 poczta WARSZAWA 2003-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKABATY@GO2.PL2015-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1LISTOPAD 1985 R.2003-05-05 do dziś
222.10.2003 R., DODANIE § 2 Z INDEKSEM 1, ZMIANA § 3 -§ 8, ZMIANA § 9, DODANIE § 9 Z INDEKSEM 1, ZMIANA § 11, SKREŚLENIE § 13 I § 14, ZMIANA § 14 -§ 21, DODANIE § 21 Z INDEKSEM 1 I ROZDZIAŁU VI Z INDEKSEM 1 OBEJMUJĄCEGO § 21 Z INDEKSEM 2 -§ 21 Z INDEKSEM 8, SKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEGO ROZDZIAŁU F, ZMIANA § 22 -§ 25, ZMIANA § 29 UST. 2, SKREŚLENIE § 32 -§ 36, ZMIANA § 37 I § 38, SKREŚLENIE § 39 -§ 42, SKREŚLENIE § 43 UST. 1 PKT 4, ZMIANA § 46 UST. 1, § 53, § 55 PKT 1, § 61 UST. 2 PKT 1, SKREŚLENIE § 65 -§ 74, ZMIANA § 76, § 78 I § 792004-04-19 do dziś
3UCHWAŁA NUMER 6/2005 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KABATY” Z DNIA 27.06.2005 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KABATY” ZMIANA PRZEPISU ZDANIA PIERWSZEGO W § 10 UST. 1.2005-11-30 do dziś
412.06.2006 R. ZMIANA § 2 Z INDEKSEM 1 UST. 1 PKT 2 -PKT 4 I UST. 2 PKT 1 -PKT 2, § 7 UST. 1 PKT 2, PKT 7 I PKT 11 ORAZ UST. 2, § 9 UST. 3, § 15 UST. 3, § 19 UST. 1, § 20, § 23 UST. 3, § 24 UST. 1, § 25, § 28 UST. 1, § 29 UST. 1, § 30 UST. 1 I UST. 2, § 45 PKT 17, § 52 UST. 2 I UST. 3 SKREŚLENIE § 3 UST. 3 PKT 5, § 11, § 15 UST. 2, § 16, § 21 I § 21 Z INDEKSEM 1 ORAZ § 21 Z INDEKSEM 2 -§ 21 Z INDEKSEM 6, § 37 PKT 3, § 38 UST. 1 PKT DODANIE § 6 Z INDEKSEM 1, § 25 Z INDEKSEM 1, ODDZIAŁU D W ROZDZIALE X SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z § 74 Z INDEKSEM 1 -§ 74 Z INDEKSEM 22006-07-03 do dziś
519.11.2007 R., KTÓRA OBEJMUJE: ZMIANĘ: § 3 UST. 3 PKT 2; § 7 UST. 1 PKT 4; § 9 Z INDEKSEM 1; § 10 UST. 1; § 19; § 20; § 23 UST. 1 -UST. 3; § 25 UST. 2; § 43 UST. 4; § 46; § 47; § 48 UST. 2; § 49 UST. 3; § 50; § 53; § 59; § 74 Z INDEKSEM 1; SKREŚLENIE: § 7 UST. 1 PKT 2 LIT. C I LIT. D I PKT 5; § 10 UST. 2; § 43 UST. 3; § 45 PKT 15; § 55 PKT 7 I PKT 8; § 78; DODANIE: § 49 UST. 3 Z INDEKSEM 1; § 50 Z INDEKSEM 1 -§ 50 Z INDEKSEM 3; § 54 UST. 4 I UST. 5; § 59 Z INDEKSEM 1 -§ 59 Z INDEKSEM 42008-01-17 do dziś
6UCHWAŁA NUMER 7/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.06.2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU: 1) ZMIENIONO: §1, §2 UST.2, §2 INDEKS 1 UST.1 PKT 1 I PKT 2, §3 UST.2, §4, §5 UST.1, §6 UST.1, §7 UST.1 PKT 3 I UST.2 ZDANIE PIERWSZE, §24 UST.1, §26, §27 UST.1, §38 UST.2, §44 UST.2 ZDANIE PIERWSZE I UST.3, §60 UST.1, §61 UST.2. 2) UCHYLONO: §2 INDEKS 1 UST.1 PKT 4 I UST.2, §5 UST.4, §8 PKT 1 I PKT 10, TYTUŁ ROZDZIAŁU V, §10, §17 - §20, §23 UST.1 - UST.3, §24 UST.4 I UST.5, §25 I §25 INDEKS 1, §28 - §30, §37, §38 UST.1, §45 PKT.2, §55 PKT 19, TYTUŁ ODDZIAŁU D W ROZDZIALE X, §74 INDEKS 1 I §74 INDEKS 2 ORAZ §76 UST.1 PKT 1. 3) DODANO: §55 PKT 1 INDEKS 1.2018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁWA2005-01-10 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2005-01-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-10 do dziś
21. NazwiskoADAMCZYK2004-07-14 do dziś
2. ImionaJERZY FELIKS2004-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-07-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-14 do dziś
31. NazwiskoJAKUBOWSKI2003-05-05 do dziś
2. ImionaROMAN2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
41. NazwiskoNOWAK2003-05-05 do dziś
2. ImionaHUBERT ŁUKASZ2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
51. NazwiskoKAPUSTA2003-05-05 do dziś
2. ImionaFABIAN2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATACZ2017-08-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEJNAR BEJNAROWICZ2015-07-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW WALDEMAR2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAJ2014-08-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBOWSKI2014-08-21 do dziś
2. ImionaBOGDAN JÓZEF2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-08-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-09 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-09 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 ROKU -31 GRUDZIEŃ 2003 ROKU data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 ROKU -31 GRUDZIEŃ 2003 ROKU2004-06-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-21 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-03 do dziś
4data złożenia 19.06.2007 okres ROK 20062007-07-23 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres ROK 20072008-07-14 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-07-12 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
19data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-03 do dziś
2ROK 20062007-07-23 do dziś
3ROK 20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2003 ROKU -31 GRUDZIEŃ 2003 ROKU2004-06-21 do dziś
22005 ROK2006-07-03 do dziś
3ROK 20062007-07-23 do dziś
4ROK 20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2004-04-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPODZIAŁ DOKONANY W TRYBIE ART. 108 § 1 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO POPRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI ZASOBÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KABATY” DO DWÓCH NOWYCH SPÓŁDZIELNI PRZY ZACHOWANIU SPÓŁDZIELNI DOTYCHCZASOWEJ. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.10.2003 R.2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH „PACHNĄCA”2004-04-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000185236 2004-04-19 do dziś
2
1. Określenie okolicznościSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIETRASZEWICZA LOTA”2004-04-19 do dziś
3. Ignoruj00001852962004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów