„BONELLI DENTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000160308
Numer REGON: 011015585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407645/22/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011015585 NIP 52101252592014-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONELLI DENTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 297342003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-28 do dziś
2. Adresulica IDZIKOWSKIEGO nr domu 2C kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.11.1991 R. KANCELARIA NOTARIALNA NR 64, NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, REP. A NR 3675/91 17.03.2003 R. ASESOR NOTARIALNY JOANNA ŚLIZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 2226/2003, ZMIANA § § : 6, 7, 8, 9, 10, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 11 OZNACZA SIĘ JAKO USTĘP 1 I DODAJE SIĘ USTĘP 2, ZMIANA § § :14, 16, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 18 OZNACZA SIĘ JAKO USTĘP 1 I DODAJE SIĘ USTĘP 2, ZMIANA § § :23, 25.2003-05-28 do dziś
216.09.2013 R ANDRZEJ PRZYBYŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. EMILII PLATER 10 M 7 00-669 WARSZAWA NUMER REPERTORIUM A - 4388/2013 PAR. 6 NOWE BRZMIENIE, PAR. 7 NOWE BRZMIENIE, PAR. 8 NOWE BRZMIENIE, PAR. 10 UST.1 NOWE BRZMIENIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2014-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁOTYCH2014-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2014-02-28 do dziś
2. ImionaIWONA LIDIA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁOTYCH2014-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-28 do dziś
BERECKI2003-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2003-05-28 do dziś
HALINA2003-05-28 do dziś
5. IgnorujNIE2003-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2014-02-28 do dziś
2. ImionaIWONA LIDIA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2014-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-12-20 do dziś
286 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-12-20 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003. -31.12.2003. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003. -31.12.2003. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003. -31.12.2003.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-12 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
9data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
18data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2013-12-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI NASTĘPUJE PRZEZ WYDZIEENIE Z MAJĄTKU „BONELLI-DENTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PRZENIESIENIE DO SPÓŁKI NOWO UTWORZONEJ J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BONELLI-DENTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 16.09.2013 R W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI.2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów