SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160266
Numer REGON: 001249374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393666/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001249374 NIP 62200067812007-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2003-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11572003-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2003-05-27 do dziś
2. Adresulica GŁOGOWSKA nr domu 23 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2003-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DNIU 30.01.1989 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 24.06.2002 R. -ZMIENIONO: : §3, §4; §6 UST. 1; §11 PKT 11; §12 PKT 5; §27; §32 UST. 1; §49 UST. 1 I 2; §55 UST. 3; §58 UST. 2; §63; §65; §67. -DODANO: W §2 UST. 2, 3 I 4; W §27 UST. 3; §63 UST. 3; §64 UST. 4. -SKREŚLONO: W §5 UST. 5 PKT 2; W §11 PKT 122003-05-27 do dziś
211.06.2018R. - USUNIĘTO PARAGRAFY OD 1 DO 94, - DODANO PARAGRAFY OD 1 DO 111, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLECZYKIEWICZ2003-05-27 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-27 do dziś
21. NazwiskoJUŚKIEWICZ2003-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2015-06-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2015-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2012-07-09 do dziś
2. ImionaHALINA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2009-09-14 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORCZYŃSKI2006-09-20 do dziś
2. ImionaLUCJAN STANISŁAW2006-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoZIEMKOWSKA2019-02-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2019-02-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 29.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-02-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 25.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
11data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
12data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
14data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
18data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
19data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-02-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-07 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-02-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-02-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-07 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów