TANK - TOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000160248
Numer REGON: 356712704
Numer NIP: 5130034709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-05-17
Sygnatura akt[RDF/488026/23/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK -TOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SUŁOSZOWA miejscowość SUŁOSZOWA2016-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SUŁOSZOWA ulica UL. OLKUSKA nr domu 175 kod pocztowy 32-045 poczta SUŁOSZOWA kraj POLSKA 2016-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-11.03.2003 R. -NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 12; REP. A NR 977/2003 -03.04.2003 R. -NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 12; REP. A NR 1388/2003 ZMIANA: PAR. 72003-04-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 10389/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, § 7 UST. 1, § 11 UST. 3, § 13. DODANE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI § 11 UST. 42010-12-01 do dziś
324.09.2013 R., REP. A NR 7327/2013, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JERZY KOBAŃSKI, JERZY MIKOŁAJ KOBIAŃSKI, WIKTOR KOBIAŃSKI, ZMIANA §5 UST. 12013-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKOWSKA2003-04-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2003-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2004-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUZA2012-01-03 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W KWOCIE DO 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCYM JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUZA2012-01-03 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARKOWSKA2003-04-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2003-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-01 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-01 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-12-01 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-28 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-28 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-10-28 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 16.05.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 04.03.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-03-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-09 do dziś
3data złożenia 31.08.2006 okres ROK 20052006-09-12 do dziś
4data złożenia 18.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-08 do dziś
5data złożenia 22.07.2008 okres 2007 R.2008-07-29 do dziś
6data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
7data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
8data złożenia 16.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-03 do dziś
9data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
19data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
20data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-09-12 do dziś
22006 ROK2007-08-08 do dziś
32007 R.2008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-01-03 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12. 2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-09 do dziś
2ROK 20052006-09-12 do dziś
32006 ROK2007-08-08 do dziś
42007 R.2008-07-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-01-03 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów