„ENEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000160168
Numer REGON: 011117720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/377011/22/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111177202003-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 439732003-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-29 do dziś
2. Adresulica KU WIŚLE nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 25.05.1995 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ELŻBIETA BRUDNICKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLNEJ 40, REP. A-1947/95; TEKST JEDNOLITY SPORZĄDZONY W KANCELARII NTOARIALNEJ NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, REP. A-8040/2002 Z DNIA 22.10.2002 R. PAR. ZMIENIONE: 2.2, 7, 8, 10, 11, 14 ZAPIS „KODEKS HANDLOWY ZASTĄPIONO ZAPISEM” KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH”, DODANE: 26 UST 8;2003-04-29 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM (REP. A 819/2006) Z DNIA 26-01-2006 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (ZŁOTA 73) ZMIENIONO PARAGRAF 14 SKREŚLONO PARAGRAF 15, 16, 17, 18, 19, 20 I W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW 21-30 NA PARAGRAFY 15-24 ZMIENIONO PARAGRAF 19.1 WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI2006-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALESZYŃSKI2017-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ARTUR2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2017-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALESZYŃSKI2017-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2017-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALESZYŃSKI2018-03-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2018-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALESZYŃSKI2017-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ARTUR2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUMIŁOWICZ2003-04-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALESZYŃSKI2003-04-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 12 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2017-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2017-12-14 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-14 do dziś
341 20 Z BUDOWNICTWO2017-12-14 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-14 do dziś
568 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2017-12-14 do dziś
670 22 Z ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-12-14 do dziś
770 21 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-12-14 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-04-12 do dziś
4data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
5data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
7data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
8data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
9data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
11data złożenia 19.03.2013 okres 20122013-03-22 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
14data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
16data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
17data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
20data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
820122013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-03 do dziś
820122013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów