SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC” W PRZEMYŚLU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000160017
Numer REGON: 001019585
Numer NIP: 7950010212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-01
Sygnatura akt[RDF/433281/22/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001019585 NIP 79500102122008-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC” W PRZEMYŚLU2003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU ODDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze XI/222003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2003-04-25 do dziś
2. Adresulica STANISŁAWA AUGUSTA nr domu 16 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL 2003-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.1998 R. -TEKST JEDNOLITY2003-04-25 do dziś
227.06.2003 R. -NOWY STATUT.2003-07-16 do dziś
329.06.2006 R. UCHYLONO STARY STATUT W CAŁOŚCI 29.06.2006 R. UCHWALONO NOWY STATUT2006-09-22 do dziś
429.11.2007 R. NOWY STATUT -UCHWAŁA NR 2/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW2008-02-25 do dziś
529.06.2012 R. PAR. 1312012-08-14 do dziś
628.06.2018R. PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2019-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJERSKI2003-04-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
21. NazwiskoDOMAŃSKI2003-04-25 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZLONEK ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKSA2019-10-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADYCKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZOWSKI2016-12-22 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2016-12-22 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2016-12-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZOWSKA2016-12-22 do dziś
2. ImionaERIKA2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJGIER2019-10-24 do dziś
2. ImionaADAM2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-25 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-25 do dziś
368 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-25 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-25 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-25 do dziś
790 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, SPORTEM I REKREACJĄ2008-02-25 do dziś
841 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-25 do dziś
968 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-29 do dziś
3data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-10-05 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 31.12.2005 -31.12.20062007-07-27 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-01 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
10data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18data złożenia 21.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-21 do dziś
19data złożenia 01.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-10-05 do dziś
22006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-01 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052006-10-05 do dziś
22006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-01 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-12-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów