A & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000159976
Numer REGON: 350460348
Numer NIP: 6760062240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-04-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/9776/19/27]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3504603482003-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 48982003-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-04-30 do dziś
2. Adresulica STAROWIŚLNA nr domu 1 kod pocztowy 31-038 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.1993 R. KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA URBANIAKA 31-019 KRAKÓW REP. A NR 5770/93 29 I 2003 KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA 31-150 KRAKÓW UL. ŚW FILIPA 5/5 REP. A NR 586/20032003-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKAJ2003-04-30 do dziś
2. ImionaEMILIA2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ2003-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKAJ2003-04-30 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MONIKA2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ2003-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2003-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKAJ GROCHOWSKA2005-08-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MONIKA2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2003-04-30 do dziś
252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-04-30 do dziś
352 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-04-30 do dziś
452 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-04-30 do dziś
552 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-04-30 do dziś
652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
766 0 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ2003-04-30 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-04-30 do dziś
972 INFORMATYKA2003-04-30 do dziś
1074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-04-30 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-04-30 do dziś
1275 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ2003-04-30 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-30 do dziś
1474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-30 do dziś
1574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-04-30 do dziś
1674 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2003-04-30 do dziś
1715 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2003-04-30 do dziś
1850 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-04-30 do dziś
1951 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-04-30 do dziś
2052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-30 do dziś
2152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-30 do dziś
2252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-04-30 do dziś
2374 12 Z KSIĘGOWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ2003-04-30 do dziś
2452 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-04-30 do dziś
2552 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-04-30 do dziś
2652 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-04-30 do dziś
2752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-04-30 do dziś
2852 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-30 do dziś
2952 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-30 do dziś
3052 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-30 do dziś
3152 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
3252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-04-30 do dziś
3352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-30 do dziś
3475 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2003-04-30 do dziś
3552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-04-30 do dziś
3652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
3752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-30 do dziś
3875 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2003-04-30 do dziś
3952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-04-30 do dziś
4052 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-04-30 do dziś
4152 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-04-30 do dziś
4252 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
3data złożenia 21.07.2006 okres 2005 R.2006-09-04 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres ROK 20062007-08-31 do dziś
5data złożenia 24.07.2008 okres ROK 20072008-08-20 do dziś
6data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
7data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2009 -19.02.20092009-09-01 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 20.02.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
9data złożenia 10.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
10data złożenia 12.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-28 do dziś
11data złożenia 07.12.2012 okres OD 01.01.2012 R. DO 30.11.2012 R.2012-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-04 do dziś
2ROK 20062007-08-31 do dziś
3ROK 20072008-08-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -19.02.20092009-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
32005 R.2006-09-04 do dziś
4ROK 20062007-08-31 do dziś
5ROK 20072008-08-20 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
701.01.2009 -19.02.20092009-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCI I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 98/08/S data 20.02.20092009-04-27 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, 30.08.2012 R., SYGN. AKT VIII GUP 4/09/S, UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO. data 30.08.20182019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów