AST-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000159927
Numer REGON: 010533421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-03-23
Sygnatura akt[RDF/193035/20/469]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105334212003-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 291352003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-25 do dziś
2. Adresulica RATUSZOWA nr domu 11 kod pocztowy 03-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.1991 R. -NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOS PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE AL. GEN. ŚWIERCZEWSKIEGO 58 -REP. A I 11929/91 ZMIENIONE: §§ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 24, 26, USUNIĘTE §§: 27-30. KANCELARIA NOTARIALNA -KANCELARIA NOTARIALNA -MARIUSZ KMIECIK, LEGIONOWO UL. SOBIESKIEGO 47A REP. -A NR 1153/2003 Z DNIA 04.03.2003 R.2003-04-25 do dziś
218.03.2015 R., REP. A NR 1473/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 82015-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERASIMCZYK2003-04-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500 ZŁOTYCH2014-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERASIMCZYK2003-04-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKA2003-04-25 do dziś
2. ImionaSTEFANIA LUDWIKA2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-21 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-04-21 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-04-21 do dziś
484 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2015-04-21 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-04-21 do dziś
696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2003 - 31.12.20032012-10-03 do dziś
2data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2004 - 31.12.20042012-10-03 do dziś
3data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2005 - 31.12.20052012-10-03 do dziś
4data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2006 - 31.12.20062012-10-03 do dziś
5data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072012-10-03 do dziś
6data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-10-03 do dziś
7data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-10-03 do dziś
8data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
9data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
10data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
11data złożenia 10.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-10 do dziś
12data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-11 do dziś
13data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-12 do dziś
14data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-25 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 21.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 - 31.12.20032012-10-03 do dziś
201.01.2004 - 31.12.20042012-10-03 do dziś
301.01.2005 - 31.12.20052012-10-03 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062012-10-03 do dziś
501.01.2007 - 31.12.20072012-10-03 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082012-10-03 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092012-10-03 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
15OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 - 31.12.20032012-10-03 do dziś
201.01.2004 - 31.12.20042012-10-03 do dziś
301.01.2005 - 31.12.20052012-10-03 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062012-10-03 do dziś
501.01.2007 - 31.12.20072012-10-03 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082012-10-03 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092012-10-03 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-10-03 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
15OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-04-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaAKT NOTARIALNY Z DNIA 18.03.2015 R., REP. A NR 1473/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 2/2015 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AST-SERVICE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 18 MARCA 2015 R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GRUPA AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 I ART. 516 § 6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI GRUPA AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.2015-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów