„GSSD POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000159890
Numer REGON: 276642227
Numer NIP: 6482331306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[RDF/275022/21/175]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2766422272003-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSSD POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 168452003-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2003-04-28 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 60 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2003-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.1999 R. PRZED NOTARIUSZEM MGR GRAŻYNĄ WRÓBEL W JEJ KANCELARII W ZABRZU, UL. WOLNOŚCI 311, REPERTORIUM A NR 8769/992003-04-28 do dziś
227.06.2003 R., REP. A NR 9531/2003 PRZED NOTARIUSZEM MGR GRAŻYNĄ WRÓBEL W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU, UL. WOLNOŚCI 311, ZMIENIONO: PAR. 8 PKT 1, PAR. 9, PAR. 11 PKT 1, PAR. 14, PAR. 15 PKT 1, 2, 3, PKT IV, PAR. 16, PAR. 17 PKT 2, PAR. 18 PKT 2, TREŚĆ PAR. 19 ZOSTAJE OZNACZONA JAKO UST. I, PAR. 19 UST. I PKT 2, 3, 6, PAR. 20 PKT 4, PAR. 30 PKT 1, 2, PAR. 31, PAR. 36; DODANO: PAR. 15 PKT 4, 5, PAR. 19 UST. II.2003-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALTMANN2003-04-28 do dziś
2. ImionaPETER2003-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00 ZŁ2003-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWICZ2003-04-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2003-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00 ZŁ2003-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 PLN2003-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 PLN2003-11-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SMODZIELNIE2003-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWICZ2003-04-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2003-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO IMPORT I EKSPORT W ZAKRESIE HANDLU2003-04-28 do dziś
272 USŁUGI KOMPUTEROWE W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PROJEKTOWANIE, KONFIGURACJA SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH, INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA, ADMINISTRACJA SYSTEMAMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI2003-04-28 do dziś
330 TWORZENIE I SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO2003-04-28 do dziś
430 MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-04-28 do dziś
574 84 B POŚREDNICTWO W HANDLU I USŁUGACH2003-04-28 do dziś
680 42 DORADZTWO ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INNE USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI I PRZETWARZANIA DANYCH2003-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2001-30.06.2002 data złożenia 17.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2001-30.06.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2001-30.06.20022003-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 data złożenia 27.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2002-30.06.20032003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.07.2003 -30.06.2004 data złożenia 21.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.07.2003 -30.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.07.2003 -30.06.20042004-12-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 data złożenia 04.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 -30.06.20052006-01-18 do dziś
5data złożenia 04.01.2007 okres 01.07.2005 -30.06.20062007-01-22 do dziś
6data złożenia 03.01.2008 okres 01.07.2006 -30.06.20072008-01-31 do dziś
7data złożenia 07.01.2009 okres 01.07.2007 -30.06.20082009-01-13 do dziś
8data złożenia 04.01.2012 okres 01.07.2010 -30.06.20112012-01-18 do dziś
9data złożenia 04.01.2013 okres 01.07.2011 - 30.06.20122013-02-05 do dziś
10data złożenia 05.01.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-23 do dziś
11data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-16 do dziś
12data złożenia 03.11.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-02-16 do dziś
13data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172020-09-21 do dziś
14data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182020-09-21 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-07 do dziś
17data złożenia 17.01.2021 okres OD 01.07.2009 DO 30.06.20102021-01-17 do dziś
18data złożenia 17.01.2021 okres OD 01.07.2010 DO 30.06.20112021-01-17 do dziś
19data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.07.2008 DO 30.06.20092021-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -30.06.20062007-01-22 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072008-01-31 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082009-01-13 do dziś
401.07.2010 -30.06.20112012-01-18 do dziś
501.07.2011 - 30.06.20122013-02-05 do dziś
6OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-23 do dziś
7OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-16 do dziś
8OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-02-16 do dziś
9OD 01.07.2017 DO 30.06.20182020-09-21 do dziś
10OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-07 do dziś
12OD 01.07.2009 DO 30.06.20102021-01-17 do dziś
13OD 01.07.2010 DO 30.06.20112021-01-17 do dziś
14OD 01.07.2008 DO 30.06.20092021-01-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 -30.06.20062007-01-22 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072008-01-31 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082009-01-13 do dziś
401.07.2010 -30.06.20112012-01-18 do dziś
501.07.2011 - 30.06.20122013-02-05 do dziś
6OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-23 do dziś
7OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-12-16 do dziś
8OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-02-16 do dziś
9OD 01.07.2016 DO 30.06.20172020-09-21 do dziś
10OD 01.07.2017 DO 30.06.20182020-09-21 do dziś
11OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-07 do dziś
13OD 01.07.2009 DO 30.06.20102021-01-17 do dziś
14OD 01.07.2010 DO 30.06.20112021-01-17 do dziś
15OD 01.07.2008 DO 30.06.20092021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów