SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ” W CHOJNOWIE

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000159781
Numer REGON: 000493178
Numer NIP: 6940006881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/10570/23/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004931782003-05-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ” W CHOJNOWIE2003-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RS 5982003-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina CHOJNÓW miejscowość CHOJNÓW2003-05-21 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW 2003-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 PAŹDZIERNIKA 1965 R.2003-05-21 do dziś
225.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-11-27 do dziś
328.06.2006 R. -PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2006-08-21 do dziś
430.11.2007 R. -PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU. 30.06.2008 R. -ZMIENIONO § 59 I § 66 STATUTU.2008-07-16 do dziś
517.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 20, 112, 119 STATUTU.2015-02-18 do dziś
624.06.2016 R. - ZMIENIONO § 76, 78, 114, 117, 121, 122, 125, 137, 140, 143 STATUTU2017-03-02 do dziś
7UCHWAŁA NR 04/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ODBYTEGO W DNIACH 22,25,26.06.2018 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁODOŚĆ” W CHOJNOWIE, POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-10-25 do dziś
830.05, 31.05 ORAZ 03.06 I 06.06.2019 R. UCHWAŁĄ NR 03/2019 - ZMIENIONO § 144 I § 155 STATUTU.2019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ZA SPÓŁDZIELNIĘ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK.2018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUDZ2021-11-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-03 do dziś
21. NazwiskoWOJTAS2015-03-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-04 do dziś
31. NazwiskoKRYNICKI2014-10-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMASIK2023-06-13 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWNIAK2023-06-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJOWSKA2017-11-02 do dziś
2. ImionaIRENA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKA2023-06-13 do dziś
2. ImionaANNA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBAL2023-06-13 do dziś
2. ImionaLIDIA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBOWICZ2023-06-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULINIAK2023-06-13 do dziś
2. ImionaJANINA KRYSTYNA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2017-11-02 do dziś
2. ImionaALICJA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2017-11-02 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-03-02 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-02 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-02 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-03-02 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-03 do dziś
3data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 31.12.20102011-07-25 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011- 31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
11data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
20data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-02 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 31.12.20102011-07-25 do dziś
701.01.2011- 31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 31.12.20102011-07-25 do dziś
701.01.2011- 31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów