3 ZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000159644
Numer REGON: 931116182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2014-08-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17398/14/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931116182 NIP 89921647362014-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa3 ZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 73652003-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ZAKRZOWSKA nr domu 21 kod pocztowy 51-318 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.1997 R., ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW BARTELA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 4524/1997, 18.11.2002 R. (REP. A NR 2650/2002) I 16.04.2003 R. (REP. A NR 662/2003), NOTARIUSZ ANNA CHRZĄSTOWSKA-CYGAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. TEATRALNY 1 -ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6-PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15-PAR. 18, PAR. 24-PAR. 32 I SKREŚLONO PAR. 14, PAR. 23, PAR. 33-PAR. 372003-04-30 do dziś
211.07.2007 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 2671/02007 R. -ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 8 I PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI2007-08-08 do dziś
324.10.2007 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21, REP. A NR 9453/2007, ZMIENIONO PAR. 7, 26, 27 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2003-04-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWICZ2014-08-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000,00 PLN2003-04-30 do dziś
21500,00 ZŁ2007-08-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ, -GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2003-04-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 12 WYDAWANIE LITERATURY FACHOWEJ2003-04-30 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-04-30 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-04-30 do dziś
472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-04-30 do dziś
572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-04-30 do dziś
672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-04-30 do dziś
773 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2003-04-30 do dziś
873 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2003-04-30 do dziś
973 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2003-04-30 do dziś
1074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-04-30 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-04-30 do dziś
1222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-04-30 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-30 do dziś
1474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-04-30 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2003-04-30 do dziś
1674 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POSZUKIWANIE PERSONELU2003-04-30 do dziś
1774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-04-30 do dziś
1874 84 B WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PŁATNICZYCH2003-04-30 do dziś
1974 84 B OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PROWADZONA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-30 do dziś
2074 84 B DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAOPATRZENIA LUB SPRZEDAŻY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, POŚREDNICTWO W INTERESACH2003-04-30 do dziś
2174 84 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYCENĄ Z WYJĄTKIEM WYCENY NIERUCHOMOŚCI I WYCENY DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH2003-04-30 do dziś
2274 84 B PROJEKTOWANIE ZNAKÓW HANDLOWYCH2003-04-30 do dziś
2322 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-04-30 do dziś
2422 33 REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-04-30 do dziś
2565 21 Z LEASING FINANSOWY2003-04-30 do dziś
2665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-30 do dziś
2767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
2867 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI2003-04-30 do dziś
2970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-04-30 do dziś
3055 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2007-12-14 do dziś
3174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
3280 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-12-14 do dziś
3392 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-14 do dziś
3465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-12-14 do dziś
3570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-12-14 do dziś
3670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-12-14 do dziś
3770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-12-14 do dziś
3870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-12-14 do dziś
3970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-12-14 do dziś
4073 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.2007-12-14 do dziś
4174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-21 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-21 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-21 do dziś
5data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-21 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
7data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów