SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA” W SKAWINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000159369
Numer REGON: 000486072
Numer NIP: 6750005944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[RDF/415207/22/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004860722003-05-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA” W SKAWINIE2003-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 110/A2003-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2003-05-14 do dziś
2. Adresulica OGRODY nr domu 31 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA 2003-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109 CZERWCA 1983 R.2003-05-14 do dziś
21.UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 23.06.2006 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU. ZMIENIONE PARAGRAFY: 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 82, 90, 91, 93, 99, 108, 111, 114, 115, 119, 129, 150, 165, 166, 174, 176 DODANE PARAGRAFY: 18 (1), 176UST. 2 (1), UST. 2 (2), 176 (1) SKREŚLONY PAR. 37 PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-08-21 do dziś
3UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 23.11.2007 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI, -ZMIENIONE: § 6, § 8, § 11, § 12, § 13, § 16, § 17, § 18, § 20, § 21, § 22, § 26, § 30, § 32, § 51, § 61, § 62, § 63, § 64, § 66, § 70, § 72, § 76, § 77, § 80, § 83, § 85, § 89, § 93, § 99, § 104, § 112, § 113, § 114, § 116, § 118, § 119, § 139, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 160, § 161, § 162, § 165, § 167, § 174, § 176, § 177; -SKREŚLONE: § 34, § 35, § 73, § 74, § 90, § 91, § 92, § 95, § 96, § 123, § 168, § 169, § 170, § 171, § 172, § 173, § 178; -DODANE: § 119 (1), § 152 (1) § 152 (2), § 152 (3), § 152 (4), § 152 (5), § 152 (6), § 152 (7), § 152 (8), § 152 (9), § 152 (10), § 152 (11), § 152 (12), § 152 (13), § 152 (14), § 152 (15), § 152 (16), § 152 (17), § 152 (18), § 152 (19)2008-01-17 do dziś
4DNIA 22 CZERWCA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: § 36, § 61 UST. 12, § 93, § 99, § 108, § 112 UST. 2, § 113, § 115, § 116 UST. 2, § 125 UST. 1, § 129 UST. 2 I UST. 6; SKREŚLONO: § 52 UST. 1, § 83 § 110 PKT 3 I 4; DODANO: § 129 UST. 2 ZE ZN. 12012-07-27 do dziś
521.06.2013R. - W § 143 SKREŚLONO UST.14; - ZMIANA § 158 UST.22013-08-12 do dziś
6UCHWAŁA NR 11 Z DNIA 24.06.2016 R. WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU: 1. SKREŚLONO: § 58-60, § 79 UST. 4, § 82-88, § 121, § 125 W UST. 1 PKT 4, § 129 UST. 6, § 152.16 UST. 2, § 153 UST. 1, § 155, 2. ZMIENIONO: § 18 UST. 2, § 57, § 80, § 89, § 125 UST. 3 PKT 6, § 135 UST. 2, § 140, § 145 UST. 1 ZDANIE 1, § 149 UST. 3, § 152.9 PKT 1, § 152.11. § 152.16 UST. 1, § 152.16, § 156 UST. 3 PPKT B, § 158 UST. 4, § 161, 3. DODANO: § 79 UST. 1, § 129 UST. 3, § 160.2016-09-23 do dziś
7UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 29.06.2018 R. WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU - POPRZEZ PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2018-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARAŚ2008-10-29 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH2008-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-29 do dziś
21. NazwiskoWICHER2003-05-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2003-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALACIŃSKI2017-09-08 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2017-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYTTWACH2017-09-08 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZA2017-09-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2017-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2014-08-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaANTONI2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2014-08-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaARTUR2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2003-05-14 do dziś
270 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ OSOBOM PRAWNYM NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU2003-05-14 do dziś
391 33 ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ ICH POTRZEB GOSPODARCZYCH2003-05-14 do dziś
491 33 ZASPOKAJANIE POTRZEB SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH CZŁONKÓW2003-05-14 do dziś
591 33 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH2003-05-14 do dziś
692 3 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA PROWADZONA W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH2003-05-14 do dziś
793 05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-05-14 do dziś
845 2 PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ I PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ I REMONTOWOBUDOWLANYCH W PRZYPADKU RZECZYWISTYCH POTRZEB2003-05-14 do dziś
952 1 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA2003-05-14 do dziś
1052 6 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA2003-05-14 do dziś
1170 1 NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2003-05-14 do dziś
1270 1 NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, NABYWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY2003-05-14 do dziś
1370 1 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄD MAJĄTKIEM WŁASNYM2003-05-14 do dziś
1470 20 Z WYNAJMOWANIE OSOBOM NIE BĘDĄCYM CZŁONKAMI LOKALI UŻYTKOWYCH2003-05-14 do dziś
1570 20 Z WYNAJMOWANIE OSOBOM NIE BĘDĄCYM CZŁONKAMI GARAŻY ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALACH GARAŻOWYCH2003-05-14 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-26 do dziś
1768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-12 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-12 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-06 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 2011 R.2012-07-24 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
19data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
72011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
92011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
92011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów