BIURO PLUS E.B. STUSIO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000159149
Numer REGON: 473125755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-28
Sygnatura akt[RDF/359403/21/369]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO PLUS E.B. STUSIO SPÓŁKA JAWNA2005-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2003-04-22 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 3 F kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2003-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 STYCZNIA 2003 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-04-22 do dziś
227.12.2004 R.ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIENIONO TREŚĆ § 3 PKT 1 I 22005-01-26 do dziś
306.08.2012 R. ZMIENIONO § § 2, 8, 9 I 13 UMOWY SPÓŁKI2012-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2003-04-22 do dziś
2. ImionaEMILIAN2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2003-04-22 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2003-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2003-04-22 do dziś
2. ImionaEMILIAN2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSIO2003-04-22 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-07 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-07 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-09-07 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-09-07 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-09-07 do dziś
846 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2012-09-07 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-09-07 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-10-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-10-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-10-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-10-28 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-10-28 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102021-10-28 do dziś
11OD 01.01.2009 DO 31.12.20092021-10-28 do dziś
12OD 01.01.2008 DO 31.12.20082021-10-28 do dziś
13OD 01.01.2007 DO 31.12.20072021-10-28 do dziś
14OD 01.01.2006 DO 31.12.20062021-10-28 do dziś
15OD 01.01.2005 DO 31.12.20052021-10-28 do dziś
16OD 01.01.2004 DO 31.12.20042021-10-28 do dziś
17OD 22.04.2003 DO 31.12.20032021-10-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów