INSTYTUT ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000159103
Numer REGON: 430555245
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/23735/22/910]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP4305552452003-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 34772003-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica BUDOWLANA nr domu 26 kod pocztowy 20-469 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2009-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIRO@ODI.COM.PL2019-09-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ODI.COM.PL2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.1995 R. NOTARIUSZ EWA BARAN, KN W LUBLINIE REP. A.NR 2639/95. 4.03.2003 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOTYŁŁO, KN W LUBLINIE REP. A.NR 417/2003-ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 11.1, PAR. 11.3, PAR. 13.1, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19.2, PAR. 22. SKREŚLONO PAR. 14, PAR. 15, PAR. 18. 07.04.2003 R. NOTARIUSZ M. KOTYŁŁO, KN W LUBLINIE REP. A. NR 774/2003ZMIENIONO PAR. 7.1.2003-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHNEIDER2005-09-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ2004-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 PLN2004-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1/ JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2/ JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHNEIDER2006-08-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSCHNEIDER2019-09-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-09-27 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-09-27 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-09-27 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-09-27 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-27 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-27 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-27 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 -31.10.2002 data złożenia 18.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 -31.10.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2001 -31.10.20022003-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
4data złożenia 31.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-25 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
12data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-28 do dziś
13data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
21data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
22data złożenia 04.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
23data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
301 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
51 STYCZNIA 2009 -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
701 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2002 -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
501 STYCZNIA 2007-31 GRUDNIA 20072008-07-22 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
71 STYCZNIA 2009 -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-25 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
901 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów