SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DEVELOPERSKO-BUDOWLANA „TURKUS” W PIASECZNIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000158962
Numer REGON: 015478520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-04-17
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/213/3/735]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DEVELOPERSKO-BUDOWLANA „TURKUS” W PIASECZNIE2003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2003-04-17 do dziś
2. Adresulica ONYKSOWA nr domu 11 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO 2003-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO I ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI PODJĘTĄ W DNIU 12 GRUDNIA 2002 ROKU. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI PODJĘTĄ W DNIU 17 MARCA 2003 R. ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 78, PAR. 89 PKT 10 STATUTU; WYKREŚLONO: UST. 5 W PAR. 5, PAR. 31 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSINKIEWICZ2003-04-17 do dziś
2. ImionaJAN2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
21. NazwiskoNAJKO2003-04-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW MARIAN2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
31. NazwiskoŻEBROWSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -I ZASTĘPCA PREZESA2003-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOHOSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaLESZEK BOHDAN2003-04-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMCZYK2003-04-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-04-17 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2003-04-17 do dziś
345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-04-17 do dziś
445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-04-17 do dziś
545 44 A MALOWANIE2003-04-17 do dziś
645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-04-17 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-17 do dziś
870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-04-17 do dziś
970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-04-17 do dziś
1045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-04-17 do dziś
1145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-04-17 do dziś
1245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-04-17 do dziś
1345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-04-17 do dziś
1445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-04-17 do dziś
1545 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-04-17 do dziś
1645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-04-17 do dziś
1745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów