„FLUIDRA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000158890
Numer REGON: 932882398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/227151/20/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FLUIDRA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 61 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-10-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@ASTRALPOOL.PL2016-10-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTRALPOOL.PL2016-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, ZA REP. A NR 5356/2003 AKT NOTARIALNY W DNIU 08.04.2003 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, ZA REP. A NR 1647/2003 -DODANIE UST. 6 W § 6 UMOWY SPÓŁKI.2003-04-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.07.2008 R., SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 7/13, PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM MARKIEM WÓJCIKIEWICZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REP. A NR 16630/2008 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (§ 5 UST. 1)2008-08-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2009 R. REP. A NR 7528/2009, NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 23 A ZMIENIONO: W § 5 UST. 1 DODANO PPKT OD 9-152009-07-01 do dziś
403.12.2009 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, REPERTORIUM A NR 15759/2009, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2.2009-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLUIDRA COMMERCIAL SA2009-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały760 (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 380.000 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-07-05 do dziś
800(OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2016-10-14 do dziś
2. ImionaDOMINIK2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASTRILLO2016-10-14 do dziś
2. ImionaCARLOS FRANQUESA2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNÁNDEZ2016-10-14 do dziś
2. ImionaENRIC CABRÉ2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLLASTARRI2003-04-17 do dziś
2. ImionaANTONIO2003-04-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-08-26 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-08-26 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-08-26 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-08-26 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-26 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-08-26 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-07-01 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-07-01 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-01 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-06 do dziś
3data złożenia 21.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
4data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-19 do dziś
5data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
7data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
8data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
9data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
15data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.02.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
801.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów