INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000158785
Numer REGON: 000063650
Numer NIP: 5250009358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2023-03-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12287/23/737]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0000636502003-04-15 do dziś
3. NazwaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ2003-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 1062003-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-15 do dziś
2. Adresulica FILTROWA nr domu 1 kod pocztowy 00-611 poczta WARSZAWA 2003-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH2003-04-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-04-15 do dziś
3. Adresulica AL. KORFANTEGO nr domu 191 kod pocztowy 40-153 poczta KATOWICE 2003-04-15 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuODDZIAŁ WIELKOPOLSKI2006-02-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-02-09 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica TACZAKA nr domu 12 kod pocztowy 61-819 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-02-09 do dziś
31. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ MAZOWIECKI W PIONKACH2012-05-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI2012-05-10 do dziś
3. Adresmiejscowość PIONKI ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 26-670 poczta PIONKI kraj POLSKA 2012-05-10 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.2000 R.2003-04-15 do dziś
210 LUTEGO 2004 R. PAR. 5 UST. 6 -ZMIANA (USUNIĘCIE JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ) PAR. 5 UST. 8 -DODANY NOWY USTĘP PAR. 5 UST. 9 -ZMIANA NUMERACJI (DOTYCHCZASOWY UST. 8 ZMIENIONY NA UST. 9) PAR. 6 UST. 4 -ZMIANA (USUNIĘCIE JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ) PAR. 6 UST. 16 -DODANY NOWY USTĘP2004-04-01 do dziś
323 STYCZNIA 2008 R., ZARZĄDZENIE NR 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 10.01.2008 R. (DZ.URZ.2008 NR 1 POZ.1)- UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA W DNIU 22 LISTOPADA 2000 R. ZATWIERDZONO NOWY STATUT -ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 12008-06-13 do dziś
422 STYCZNIA 2010 R. ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 19.01.2010 R. (DZ. URZ. 2010 NR 2 POZ.2). UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY W DNIU 10 STYCZNIA 2008 R. ZATWIERDZONO NOWY STATUT -ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 2.2010-03-16 do dziś
5ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 13.04.2011 -UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY W DNIU 19.01.2010 R., ZATWIERDZONO NOWY STATUT2011-06-14 do dziś
613.06.2017 R., §1; §7; §9; §11; §12; §13; §14; §152017-08-17 do dziś
7ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z 17.01.2023 R. UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W DNIU 12.06.2017 R., ZATWIERDZONO NOWY STATUT2023-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Organ założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKUCZYŃSKI2015-07-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-07-17 do dziś
21. NazwiskoPANEK2015-07-17 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-03-10 do dziś
274 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-10 do dziś
391 01 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW2023-03-10 do dziś
428 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2023-03-10 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2023-03-10 do dziś
685 EDUKACJA2023-03-10 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-10 do dziś
882 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2023-03-10 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-06 do dziś
4data złożenia 09.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
5data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
6data złożenia 19.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
7data złożenia 08.05.2009 okres 1.01.2008 -31.12.20082009-05-13 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
12data złożenia 05.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-05-13 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-05-13 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/ przekształceniu spółki
1
1. Czas, na jaki zarząd został ustanowionyPOŁĄCZENIE2004-11-22 do dziś
2. Rodzaj zarząduPOŁĄCZENIE JEDNOSTEK PRZEZ WŁĄCZENIE CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „HYDROBUDOWA” DO INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 20.10.04 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „HYDROBUDOWA” -DZ. U. Z 2004 NR 231, POZ.23202004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON00001587852004-11-22 do dziś
5. Ignoruj0000636502004-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane zarządcy lub przedstawiciela
Brak wpisów
2
1. Czas, na jaki zarząd został ustanowionyPOŁĄCZENIE2006-01-13 do dziś
2. Rodzaj zarząduROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA Z DNIA 20.12.2005 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA „METALPLAST” -DZ. U. Z 2005 NR 261, POZ. 2193;2006-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ2006-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON00001587852006-01-13 do dziś
5. Ignoruj0000636502006-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane zarządcy lub przedstawiciela
Brak wpisów
3
1. Czas, na jaki zarząd został ustanowionyPOŁĄCZENIE2007-04-26 do dziś
2. Rodzaj zarząduROZPORZĄDZENIE MINISTRTA BUDOWNICTWA Z DNIA 28 MARCA 2007 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL”2007-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane zarządcy lub przedstawiciela
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów