HOCEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000158742
Numer REGON: 015452897
Numer NIP: 5272397586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/493182/23/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOCEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 01.04.2003 R., REP. A -4300/2003 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM STROJNYM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, MAREK BARTNICKI -NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY -NOTARIUSZ -SPÓŁKA CYWILNA,00-362 WARSZAWA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4.2003-04-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.06.2010 R. (REP. A NR 4480/2010) PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALĘ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ POŁOŻONEJ W WARSAWIE PRZY UL. ŚLISKIEJ NR 3 LOK.1 B. ZMIANA TREŚCI: § 1, § 2, § 4, § 7 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI2010-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAASE2003-04-16 do dziś
2. ImionaALBRECHT OTTO2003-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.830 PLN2003-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSCHALKOWSKI2004-07-07 do dziś
2. ImionaADALBERT LUCAS2004-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.830 ZŁ2004-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2010-03-11 do dziś
2. ImionaMAREK2010-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.830 ZŁOTYCH2010-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50490,00 PLN2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2010-03-11 do dziś
2. ImionaMAREK2010-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-11 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-08-05 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-08-05 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-08-05 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-08-05 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-08-05 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-05 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-05 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-08-05 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-08-05 do dziś
1055 ZAKWATEROWANIE2010-08-05 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-08-05 do dziś
1264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-05 do dziś
1366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-05 do dziś
1470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-08-05 do dziś
1573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-05 do dziś
1674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-05 do dziś
1777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-03-11 do dziś
2data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-03-11 do dziś
3data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-03-11 do dziś
4data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-11 do dziś
5data złożenia 05.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-11 do dziś
6data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
8data złożenia 22.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-31 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.07.20192020-07-27 do dziś
16data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
18data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-03-11 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-03-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-03-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-11 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.07.20192020-07-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-03-11 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-03-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-03-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-11 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.07.20192020-07-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów