FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GAL-POL” PIOTR PALUCH, KNUREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000158741
Numer REGON: 370479898
Numer NIP: 6871685240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522744/23/256]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GAL-POL” PIOTR PALUCH, KNUREK SPÓŁKA JAWNA2020-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2003-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SANOK ulica WITKIEWICZA nr domu 7 nr lokalu 32 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2010-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.1999 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 19.03.2003 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 20.03.2003 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2003-04-16 do dziś
218.10.2004 R. ZMIANA PAR. 7 PKT 3, 4 PAR. 8, PAR. 10 PKT 3, PAR. 11 UST. 4 OD PAR. 12 DO PAR. 21 ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ NA OD 11 DO 192004-10-27 do dziś
328.02.2013 R. - ZMIANA PAR. 7 PKT 2 I PAR. 6.2013-05-21 do dziś
409.01.2014 R. - ZMIANA PAR. 6 POPRZEZ DODANIE PKT. 232014-01-20 do dziś
516.03.2020 R. PAR.2, PAR.7, PAR.92020-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.03.2003 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „GAL-POL” SPÓŁKI CYWILNEJ W SANOKU (REGON: 370479898) W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KSH. POPRZEDNIA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAGÓRZ NR 1275, EWIDENCJA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ SANOK NR 6816.2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2003-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-16 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNUREK2020-04-16 do dziś
2. ImionaREGINA2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNUREK2020-04-16 do dziś
2. ImionaPAULINA WIKTORIA2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW. 2. ZA SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ TE, KTÓRE NIE PRZEKRACZAJĄ ROZPORZĄDZENIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI LUB POWODUJĄCE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 10.000 ZŁ. 2A. SPADKOBIERCY PO WSPÓLNIKU WIESŁAWIE KUREK: REGONA KNUREK I PAULINA KNUREK WSKAZUJĄ NA PODSTAWIE ART.60 KSH REGINĘ KNUREK JAKO WYKONUJĄCĄ PRAWA W SPÓŁCE I PRAWO DO REPREZENTACJI. 3. PRAWO ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE ORAZ KAŻDY Z OSOBNA.2020-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNUREK2020-04-16 do dziś
2. ImionaREGINA2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2003-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-01-20 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-04-16 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-04-16 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-04-16 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-16 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-04-16 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-04-16 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-04-16 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2010 okres 2005, 2006, 2007, 20082010-02-04 do dziś
2data złożenia 31.05.2010 okres 2009 ROK2010-06-17 do dziś
3data złożenia 27.04.2011 okres 20102011-06-01 do dziś
4data złożenia 26.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-10 do dziś
5data złożenia 16.04.2013 okres 2012 R.2013-04-30 do dziś
6data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
8data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
9data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
10data złożenia 25.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13data złożenia 09.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
14data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
15data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005, 2006, 2007, 20082010-02-04 do dziś
22009 ROK2010-06-17 do dziś
320102011-06-01 do dziś
42011 ROK2012-05-10 do dziś
52012 R.2013-04-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów