„GSN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000158383
Numer REGON: 012925711
Numer NIP: 9511804230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2005-09-30
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/24984/5/394]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0129257112003-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 526992003-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-11 do dziś
2. Adresulica RYDYGIERA nr domu 12 nr lokalu 113 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.1997 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 1/13, REP. A 7187/97 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI. 11.03.2003 R. NOTARIUSZ PIOTR JANUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHOCIMSKA 14, REP. A 480/2003, ZMIANA PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 25, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34 PODTYTUŁU IV, PODTYTUŁU V. USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2003-04-11 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000 ZŁ2003-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUCHOWSKI2003-04-11 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ2003-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-04-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000 ZŁ2003-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2003-04-11 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-04-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-11 do dziś
215 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH2003-04-11 do dziś
324 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2003-04-11 do dziś
424 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-11 do dziś
528 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY2003-04-11 do dziś
629 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2003-04-11 do dziś
731 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-11 do dziś
831 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2003-04-11 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-04-11 do dziś
1045 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-04-11 do dziś
1145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-04-11 do dziś
1201 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2003-04-11 do dziś
1345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-04-11 do dziś
1445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-04-11 do dziś
1551 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2003-04-11 do dziś
1651 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-04-11 do dziś
1751 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-04-11 do dziś
1851 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-04-11 do dziś
1951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-04-11 do dziś
2051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-04-11 do dziś
2151 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-04-11 do dziś
2252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-04-11 do dziś
2301 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-04-11 do dziś
2452 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2003-04-11 do dziś
2560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-04-11 do dziś
2663 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2003-04-11 do dziś
2763 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2003-04-11 do dziś
2864 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-04-11 do dziś
2970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-11 do dziś
3072 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-04-11 do dziś
3172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-04-11 do dziś
3272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-04-11 do dziś
3372 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-04-11 do dziś
3402 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2003-04-11 do dziś
3573 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2003-04-11 do dziś
3673 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2003-04-11 do dziś
3773 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2003-04-11 do dziś
3873 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2003-04-11 do dziś
3973 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-04-11 do dziś
4073 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2003-04-11 do dziś
4173 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2003-04-11 do dziś
4274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-04-11 do dziś
4374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-04-11 do dziś
4474 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-04-11 do dziś
4502 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2003-04-11 do dziś
4692 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-04-11 do dziś
4715 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2003-04-11 do dziś
4815 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2003-04-11 do dziś
4915 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2003-04-11 do dziś
5015 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-03-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów