LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000158354
Numer REGON: 008087578
Numer NIP: 8951444752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-01-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33208/22/652]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008087578 NIP 89514447522012-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6772003-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WACŁAWA BERENTA nr domu 33 kod pocztowy 51-152 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.1988 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ BORZEMSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 7842/88; 27.03.2003 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5, REPERTORIUM A NR 1969/2003, ZMIANA PAR. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 I 24 UMOWY SPÓŁKI.2003-04-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2008 R. REP. A NR 3375/2008 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ SOBKÓW-KIELAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SREBRNYM 1/4. ZMIANA: § 2 UST 1 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-09-12 do dziś
302.10.2009 R. NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. SREBRNYM 1/4, REP. A NR 3442/2009 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 2 UST. 12009-11-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.10.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 7198/2012, NOTARIUSZ MGR ANNA SOBKÓW- KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 6 ORAZ § 18 UST. 2.2012-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2008-06-02 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2008-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/5 CZĘŚCI Z JUSTYNĄ LUDWIN, MAJĄ LUDWIN, JAKUBEM LUDWIN I JEREMIM LUDWIN-KONWIŃSKIM2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2023-01-10 do dziś
2. ImionaJUSTYNA EWA2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/5 CZĘŚCI Z JERZYM LUDWIN, MAJĄ LUDWIN, JAKUBEM LUDWIN I JEREMIM LUDWIN-KONWIŃSKIM2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2023-01-10 do dziś
2. ImionaMAJA WANDA2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/5 CZĘŚCI Z JERZYM LUDWIN, JUSTYNĄ LUDWIN, JAKUBEM LUDWIN I JEREMIM LUDWIN-KONWIŃSKIM2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2023-01-10 do dziś
2. ImionaJAKUB TYMOTEUSZ2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/5 CZĘŚCI Z JERZYM LUDWIN, JUSTYNĄ LUDWIN, MAJĄ LUDWIN I JEREMIM LUDWIN-KONWIŃSKIM2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN KONWIŃSKI2023-01-10 do dziś
2. ImionaJEREMI JERZY2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/5 CZĘŚCI Z JERZYM LUDWIN, JUSTYNĄ LUDWIN, MAJĄ LUDWIN I JAKUBEM LUDWIN2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124960,00 PLN2003-07-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2012-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2009-11-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLUDWIN2020-01-07 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREAKCYJNA2008-09-12 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-31 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-31 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-03-31 do dziś
573 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2015-03-31 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-31 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-07-23 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-07-23 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-07-23 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-07 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
5data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-13 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
9data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
12data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
15data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 17.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
19data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów