„A-A CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000158100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549481/23/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-A CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 141632003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2003-04-10 do dziś
2. Adresulica KATOWICKA nr domu 160 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2003-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.1997 R. NOTARIUSZ DANUTA KLUS KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE REP. A NR 998/1997 04.12.2002, DANUTA KLUS KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. STEFANA BATOREGO 11, REPERTORIUM A NR 3948/2002, ZMIANA UMOWY: PAR. 8 UST. 1; PAR. 10 UST. 3 I 4, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 17 20.02.2003 R., KN W CHORZOWIE NOTARIUSZ DANUTA KLUS, REP. A NR 878/2003, ZMIANA PAR. 72003-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONIUK2003-04-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2003-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000 ZŁ2003-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONIUK2003-04-10 do dziś
2. ImionaJACEK PRZEMYSŁAW2003-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 177.000 ZŁ2003-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego346000,00 PLN2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A TAKŻE KAŻDY Z USTANOWIONYCH PROKURENTÓW.2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONIUK2003-04-10 do dziś
2. ImionaJACEK PRZEMYSŁAW2003-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-10 do dziś
251 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-04-10 do dziś
355 40 Z BARY2003-04-10 do dziś
455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-04-10 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-10 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-04-10 do dziś
785 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2003-04-10 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
951 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-04-10 do dziś
1051 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2003-04-10 do dziś
1151 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2003-04-10 do dziś
1251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2003-04-10 do dziś
1351 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-10 do dziś
1451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
1551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-04-10 do dziś
1651 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-04-10 do dziś
1751 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2003-04-10 do dziś
1850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-10 do dziś
1951 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-04-10 do dziś
2051 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2003-04-10 do dziś
2151 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2003-04-10 do dziś
2251 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-04-10 do dziś
2351 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-04-10 do dziś
2451 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2003-04-10 do dziś
2551 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2003-04-10 do dziś
2651 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-04-10 do dziś
2751 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-10 do dziś
2851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2003-04-10 do dziś
2950 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-10 do dziś
3051 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2003-04-10 do dziś
3151 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-04-10 do dziś
3251 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-04-10 do dziś
3351 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-10 do dziś
3451 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-10 do dziś
3551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-04-10 do dziś
3651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-10 do dziś
3751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2003-04-10 do dziś
3851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2003-04-10 do dziś
3951 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-10 do dziś
4050 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2003-04-10 do dziś
4151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-04-10 do dziś
4251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-04-10 do dziś
4351 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-04-10 do dziś
4451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-04-10 do dziś
4551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-04-10 do dziś
4651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-04-10 do dziś
4751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-04-10 do dziś
4851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-04-10 do dziś
4951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-04-10 do dziś
5051 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2003-04-10 do dziś
5150 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-10 do dziś
5251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-04-10 do dziś
5351 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2003-04-10 do dziś
5451 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-04-10 do dziś
5551 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-04-10 do dziś
5651 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-04-10 do dziś
5751 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-04-10 do dziś
5851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-04-10 do dziś
5952 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-04-10 do dziś
6052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-10 do dziś
6152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-04-10 do dziś
6250 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-10 do dziś
6352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-04-10 do dziś
6452 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-04-10 do dziś
6552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-04-10 do dziś
6652 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-04-10 do dziś
6752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-10 do dziś
6852 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-10 do dziś
6952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
7052 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-10 do dziś
7152 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-04-10 do dziś
7252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-04-10 do dziś
7350 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-04-10 do dziś
7452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-10 do dziś
7552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-04-10 do dziś
7652 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-04-10 do dziś
7752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
7852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-10 do dziś
7952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-04-10 do dziś
8052 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-04-10 do dziś
8152 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-04-10 do dziś
8252 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2003-04-10 do dziś
8352 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-04-10 do dziś
8450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-04-10 do dziś
8552 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-04-10 do dziś
8665 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-04-10 do dziś
8752 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-04-10 do dziś
8852 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
8952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-04-10 do dziś
9052 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-04-10 do dziś
9152 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-04-10 do dziś
9252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-04-10 do dziś
9352 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-04-10 do dziś
9452 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2003-04-10 do dziś
9551 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2003-04-10 do dziś
9652 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2003-04-10 do dziś
9752 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-10 do dziś
9855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-04-10 do dziś
9955 22 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-04-10 do dziś
10055 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2003-04-10 do dziś
10155 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2003-04-10 do dziś
10255 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-10 do dziś
10355 30 A RESTAURACJE2003-04-10 do dziś
10455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-04-10 do dziś
10555 51 Z STOŁÓWKI2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
2data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
4data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
5data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
6data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
7data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
9data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
10data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-03 do dziś
11data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
12data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów