„ENEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000158022
Numer REGON: 005312230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-07-16
Sygnatura akt[RDF/480429/18/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0053122302003-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 5512003-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2016-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. TRAMWAJOWA nr domu 5 nr lokalu 26 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2016-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-12.04.1990 R., NOTARIUSZ -BERNADETA POŁEĆ, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SŁUPSKU, REP. A NR 5740/1990; -24.02.2003 R., NOTARIUSZ -RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REP. A NR 1545/2003, ZMIENIONO PAR. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, SKREŚLONO PAR. 6, 11, 14, 18, 20 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEGUNIA2003-04-07 do dziś
2. ImionaKORNELIUSZ2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEGUNIA KRÓLAK2003-04-07 do dziś
2. ImionaANITA2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU -SAMODZIELNIE2003-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEGUNIA2003-04-07 do dziś
2. ImionaKORNELIUSZ2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEGUNIA KRÓLAK2003-04-07 do dziś
2. ImionaANITA2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-07 do dziś
272 INFORMATYKA2003-04-07 do dziś
373 NAUKA2003-04-07 do dziś
474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-04-07 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-07 do dziś
674 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2003-04-07 do dziś
774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-04-07 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-07 do dziś
930 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2003-04-07 do dziś
1045 BUDOWNICTWO2003-04-07 do dziś
1151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-04-07 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-04-07 do dziś
1360 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-04-07 do dziś
1463 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-04-07 do dziś
1565 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-04-07 do dziś
1670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
2data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-04-08 do dziś
3data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-04-08 do dziś
4data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-04-08 do dziś
5data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-04-08 do dziś
6data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-04-08 do dziś
7data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-04-08 do dziś
8data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-08 do dziś
9data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-08 do dziś
10data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-08 do dziś
11data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-08 do dziś
12data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
13data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-15 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-04-08 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-04-08 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-04-08 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-04-08 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-04-08 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-08 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-08 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-04-08 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-04-08 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-04-08 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-04-08 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-04-08 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-04-08 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-04-08 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów