„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000157941
Numer REGON: 002177642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-23
Sygnatura akt[RDF/377674/22/866]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002177642 NIP 11800011242007-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 234652003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-08 do dziś
2. Adresulica KOSIARZY nr domu 35 kod pocztowy 02-953 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.1990 R., NOTARIUSZ -DANUTA KOSIM -KRUSZEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, REPERTORIUM A VII 12054/90. 23.01.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK W WARSZAWIE UL. KOSIARZY 37, REP. A-163/2003, ZMIANY TREŚCI §4, §7, §8, §20 UMOWY SPÓŁKI, WYKREŚLENIE §18 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANY NUMERACJI POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2003-04-08 do dziś
203.10.2006 REP. A NR 2641/2006 NOTARIUSZ ELŻBIETA MAGNUSZEWSKA-BINEK KN W WARSZAWIE UL. KOSIARZY 37, LOK. 90 -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2006-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUTER2003-04-08 do dziś
2. ImionaWOLFGANG2003-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH2006-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2003-04-08 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH2006-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2006-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2003-04-08 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-04-08 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-04-08 do dziś
345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-04-08 do dziś
445 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2003-04-08 do dziś
545 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-04-08 do dziś
645 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-04-08 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-08 do dziś
874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-08 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-04-08 do dziś
1074 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-04-08 do dziś
1174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-08 do dziś
1251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-04-08 do dziś
1351 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-04-08 do dziś
1451 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-04-08 do dziś
1524 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-08 do dziś
1624 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2003-04-08 do dziś
1728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-08 do dziś
1828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2003-04-08 do dziś
1928 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 28.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 R. -31-12-2004 R. data złożenia 03.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 R. -31-12-2004 R.2005-03-16 do dziś
4data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
5data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-30 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
7data złożenia 19.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
8data złożenia 08.04.2010 okres 20092010-05-28 do dziś
9data złożenia 28.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
10data złożenia 10.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
11data złożenia 11.06.2013 okres 20122013-06-18 do dziś
12data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
13data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
14data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
15data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17data złożenia 23.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
520092010-05-28 do dziś
62010 R.2011-10-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
820122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2004 R. -31-12-2004 R.2005-03-16 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
720092010-05-28 do dziś
82010 R.2011-10-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
1020122013-06-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów