SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000157852
Numer REGON: 001302298
Numer NIP: 6121079423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424600/22/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001302298 NIP 61210794232008-06-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2003-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 5032003-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2003-04-30 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 14 nr lokalu 5 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC 2003-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.12.1987 R.; 13.12.2002 R. ZMIANA § 3 UST. 3 PKT 3, § 4 UST. 1 I 2, ZMIANA NAZWY W DZIALE III ROZDZIAŁ F, § 21, § 39 UST. 1 PKT 1; USUNIĘTO Z DZIAŁU III ROZDZIAŁ B UST. 1 I 2; DODANO DO § 3 UST. 2 PKT 3, § 9A UST. 1 I 2, § 20 UST. 7, DZIAŁ II ROZDZIAŁ G, § 39 UST. 1 PKT 5, § 64 UST. 3, DZIAŁ VIII.2003-04-30 do dziś
204-06-2004 R. ZMIANA § 50, § 54 UST. 1, § 55, § 57 UST. 1, § 58 UST. 2 PKT 6; DODANO DO § 58 UST. 2 PKT 9;2005-05-20 do dziś
330.06.2005 R. -ZMIANA § 46 PKT 3 STATUTU;2005-09-09 do dziś
428.11.2007 R.; ZMIANA § 1 DO § 65; DODANO § OD 66 DO § 78.2007-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA ZARZĄDU DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2003-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZINA2017-02-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2017-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-01 do dziś
21. NazwiskoMALAK2013-04-12 do dziś
2. ImionaJACEK2013-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-12 do dziś
31. NazwiskoZAJĄC2009-08-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-13 do dziś
41. NazwiskoMALAK2005-09-09 do dziś
2. ImionaJACEK2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-09 do dziś
51. NazwiskoRYNKIEWICZ2005-09-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-09 do dziś
61. NazwiskoSZAJWAJ2003-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-30 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZEWSKI2020-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMALA2015-10-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2017-10-12 do dziś
2. ImionaEWA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoMOLENDA2009-08-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ OBEJMUJE WYKONANIE JEDNOOSOBOWO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOM” W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZWYKŁEGO ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAWARTEJ UMOWY.2009-08-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
2data złożenia 18.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-08 do dziś
3data złożenia 14.05.2007 okres 2006 ROK2007-05-17 do dziś
4data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
5data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
9data złożenia 07.10.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
10data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
18data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-08 do dziś
22006 ROK2007-05-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
22005 ROK2006-08-08 do dziś
32006 ROK2007-05-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
501.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów