SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000157766
Numer REGON: 430499297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432484/22/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP4304992972003-04-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2003-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11432003-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2003-04-03 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 29 nr lokalu 66 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY 2003-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.01.1996 R.2003-04-03 do dziś
2UCHYLENIE W CAŁOŚCI, UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 12.06.2003 R. DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI (UCHWALONEGO NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DNIU 06.01.1996 R., ZAREJESTROWANEGO W DNIU 12.03.1996 R) I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI W BRZMIENIU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO W/W UCHWAŁY NR 8/2003.2004-02-04 do dziś
312.06.2006 R. ZMIANA - § 11 UST. 5, 7 I 10; § 13 PKT 4; § 16 UST. 1; § 17 UST. 2 PKT 1 I PKT 5; § 18 UST. 3 PKT 18; § 19 UST. 2; § 40 UST. 1 LIT. E; § 83 UST. 10; § 84 UST. 1 I UST. 2; § 85 UST. 9 I 10; § 86 UST. 2 I 3; § 91 UST. 6 I 7; § 94 UST. 3; § 110 UST. 8 I 9; § 123; § 124;2006-08-21 do dziś
428 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU. 28 MAJA 2008 R. ZMIENIONO: § 13, § 18, § 20, § 25, § 28, ZMIANA TREŚCI ROZDZIAŁU C (ZA WYJĄTKIEM § 40 UST. 1 I 2, § 41 UST. 2, § 44, § 50 UST. 1 PKT B) I C) I UST. 2 I 3), ZMIANA § 66, WYKREŚLENIE ROZDZIAŁU K, ZMIANA § 83, § 89, ZMIANA § 110 DO 117; PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU.2008-07-16 do dziś
524 MAJA 2019 R. NADANO NOWE BRZMIENIE STATUTOWI SPÓŁDZIELNI2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWŁOWSKI2020-02-13 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-13 do dziś
21. NazwiskoGRZEGORCZYK2019-07-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR PIOTR2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
31. NazwiskoLENART2005-09-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICEPREZES ZARZĄDU2005-09-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-26 do dziś
41. NazwiskoLIPSKI2003-04-03 do dziś
2. ImionaJAN WIESŁAW2003-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-04-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-03 do dziś
51. NazwiskoŻAK2003-04-03 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-04-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHOWSKI2019-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIAŁKA2017-12-01 do dziś
2. ImionaHELENA JANINA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2018-03-01 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2018-03-01 do dziś
2. ImionaHENRYKA2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOT2018-03-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2018-03-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2018-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŃSKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJEW2017-12-01 do dziś
2. ImionaHALINA ZOFIA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-02-04 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-02-04 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.12.2013 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-06-13 do dziś
2data złożenia 19.12.2013 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-13 do dziś
3data złożenia 19.12.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-13 do dziś
4data złożenia 19.12.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5data złożenia 19.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
7data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-05-18 do dziś
8data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-05-18 do dziś
9data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-18 do dziś
10data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-18 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
12data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
13data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
14data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
15data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-16 do dziś
16data złożenia 25.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-13 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-13 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
7OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-05-18 do dziś
8OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-05-18 do dziś
9OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-06-13 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-13 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
7OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-05-18 do dziś
8OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-05-18 do dziś
9OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów