FIRMA HANDLOWA „SAWEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000157717
Numer REGON: 672707443
Numer NIP: 7962424712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/478820/23/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 672707443 NIP 79624247122018-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SAWEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze DZIAŁ B NR 22812003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina JEDLNIA-LETNISKO miejscowość RAJEC PODUCHOWNY2003-04-10 do dziś
2. Adresnr domu 60 kod pocztowy 26-613 poczta RADOM kraj POLSKA 2003-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „SAWEX” SP. ZO.O. ODDZIAŁ W RADOMIU2003-04-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2003-04-10 do dziś
3. Adresulica ŻÓŁKIEWSKIEGO nr domu 129 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2003-04-10 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU NOTARIUSZ CYWIŃSKA MARIA, REPERTORIUM A NR 5325/2000 -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 25.03.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ CYWIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU REPERTORIUM A NR 1018/2003 ZMIANA: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6 UST. 5, PAR. 11 UST. 3, PAR. 12 UST. 2, PAR. 14 UST. 5, PAR. 14 UST. 6, PAR. 14 UST. 14, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI.2003-04-10 do dziś
223.02.2004 R. REP. A NR 220/2004 NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL. ŻEROMSKIEGO 46B LOK.17 ZMIENIONE PARAGRAFY -PAR. 5, PAR. 3 UST. 2, PAR. 13 I PAR. 14 UST. 3 -DODANE PARAGRAFY DO PAR. 15 UST. 3 I PAR. 172004-03-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 20.07.2011 R., REPERTORIUM A NR 3126/2011, NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA W RADOMIU, ZMIANA PAR. 5, PAR. 12 UST. 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-09-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2017R. KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA, REPERTORIUM A NR 5665/2017 ZMIANA PAR.6 UST.1,PAR.8,PAR.5; PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2018-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZAK2003-04-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2003-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300.300 ZŁOTYCH2018-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROCHA2018-03-28 do dziś
2. ImionaSZYMON ANDRZEJ2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.100 ZŁOTYCH2018-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROCHA2018-03-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.100 ZŁOTYCH2018-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROCHA2018-03-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2018-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.100 ZŁOTYCH2018-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6600600,00 ZŁ2018-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16596300,00 PLN2003-04-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWAWRZAK2011-09-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2011-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)2011-09-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-09-30 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-30 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-09-30 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-09-30 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2011-09-30 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-09-30 do dziś
810 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-09-30 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2018-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
3data złożenia 19.01.2012 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2012-01-30 do dziś
4data złożenia 19.01.2012 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2012-01-31 do dziś
5data złożenia 19.01.2012 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-02-22 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
7data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
15data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
16data złożenia 10.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
17data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2012-01-30 do dziś
2OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2012-01-31 do dziś
3OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-02-22 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2012-01-30 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2012-01-31 do dziś
4OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-02-22 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2012-01-30 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2012-01-31 do dziś
4OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2012-02-22 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów