„HG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000157715
Numer REGON: 472235246
Numer NIP: 7272440171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33528/21/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4722352462003-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 73422003-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 17E kod pocztowy 93-177 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 LIPCA 1999 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, REPERTORIUM A NR 4432/99. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, REP. A NR 1303/2003.2003-04-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 15 GRUDNIA 2004 R., REP. A NR 7715/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2004-12-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 20KWIETNIA 2005 R., REP. A NR 1545/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BOGNĘ GAŁĄZKĘ-MIKINA W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 101, ZMIENIAJĄCY § 2 UMOWY SPÓŁKI.2005-04-29 do dziś
406.09.2012 R., REP A NR 9490/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 1, § 2 UST. 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12 UMOWY SPÓŁKI; DODANIE § 12 ZE ZNACZKIEM 1, § 12 ZE ZNACZKIEM 2, § 12 ZE ZNACZKIEM 3, § 12 ZE ZNACZKIEM 4;2012-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHG INTERNATIONAL B.V.2021-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 456 250,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego456250,00 ZŁ2009-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSTERT2021-10-27 do dziś
2. ImionaJEROEN2021-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2012-11-21 do dziś
220 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-11-21 do dziś
320 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-21 do dziś
422 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-11-21 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-11-21 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-21 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-11-21 do dziś
873 1 REKLAMA2012-11-21 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-21 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-07-27 do dziś
2data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
3data złożenia 21.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006.2008-01-08 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
7data złożenia 18.05.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
9data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
13data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
14data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2005-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
1401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów