SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000157469
Numer REGON: 001316142
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404602/22/310]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001316142 NIP 95809455482007-03-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”2003-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze RSA 6532003-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2003-04-16 do dziś
2. Adresulica PUCKA nr domu 2 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA 2003-04-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMINFORMATYK@NETAREA24.PL2015-12-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMINFORMATYK.NETAREA24.PL2015-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111-12-1994: DATA SPORZĄDZENIA STATUTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WPISU DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI, 09-06-2002: DATA UCHWALENIA NOWEGO STATUTU, 21-03-2003: ZMIANA PAR. 71 PKT 2.2003-04-16 do dziś
221.06.2006 R. ZMIANA PARAGRAFÓW 1-51. SKREŚLONE PARAGRAFY 52-89.2007-03-22 do dziś
308.05.2008 R. -ZMIANA PAR.: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 30, 32, 34, 36, 48, 49 ORAZ DODANY PAR. 49 (1).2008-09-29 do dziś
4ZMIENIONY UCHWAŁĄ Z 4.06.2009 R., ZMIENIONO PAR. 4, 6, 7, 9, 12, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 40, 45, 48, 49 (1), UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2009-07-16 do dziś
5ZMIENIONY UCHWAŁĄ Z 24.05.2012 R., ZMIENIONE PAR. 1-51, DODANE PAR. 52-60, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2012-10-19 do dziś
624.05.2018 R. ZMIENIONO WSTĘP ORAZ PARAGRAFY: 3,6,8,18,25,29,52,54,55,57; SKREŚLONO PARAFRAFY: 4,14; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUJAK2017-01-31 do dziś
2. ImionaZOFIA ELŻBIETA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2017-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-31 do dziś
21. NazwiskoJAROSZ2006-07-31 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2006-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-31 do dziś
31. NazwiskoJACHYM2004-07-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-16 do dziś
41. NazwiskoSCHOENFELD2003-04-16 do dziś
2. ImionaROMAN ZBIGNIEW2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-16 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-07-31 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZYŃSKI2018-08-30 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2018-08-30 do dziś
2. ImionaLESZEK2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPAKOWSKI2015-12-08 do dziś
2. ImionaMAREK2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBLEWSKI2015-12-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2015-12-08 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2007 okres 01.01.2003-31.12.2003 R.2007-03-22 do dziś
2data złożenia 31.01.2007 okres 01.01.2004-31.12.2004 R.2007-03-22 do dziś
3data złożenia 31.01.2007 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-22 do dziś
4data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-24 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 20072008-09-29 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
7data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
8data złożenia 14.06.2011 okres 2010 R.2011-06-21 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 18.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 10.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-10 do dziś
16data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
17data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
18data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-26 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.2003 R.2007-03-22 do dziś
201.01.2004-31.12.2004 R.2007-03-22 do dziś
301.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-24 do dziś
520072008-09-29 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
82010 R.2011-06-21 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003-31.12.2003 R.2007-03-22 do dziś
201.01.2004-31.12.2004 R.2007-03-22 do dziś
301.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-24 do dziś
520072008-09-29 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
82010 R.2011-06-21 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów