SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000157453
Numer REGON: 001246134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[RDF/456511/22/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001246134 NIP 11801020032007-08-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT2003-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 18512003-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-01 do dziś
2. Adresulica LEKTYKARSKA nr domu 56 nr lokalu 29 kod pocztowy 01-687 poczta WARSZAWA 2003-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.1985 R.2003-04-01 do dziś
210.03.2015 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO.2015-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB ZASTĘPCA UPOWAŻNIONY CZASOWO DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA. W SPRAWACH, W KTÓRYCH DOPUSZCZA TO PRAWO, DRUGĄ OSOBĄ MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTURSKI2013-07-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW EDWARD2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-05 do dziś
21. NazwiskoKOSIŃSKI2007-08-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW FRANCISZEK2007-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-28 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-01 do dziś
41. NazwiskoSMĘT2003-04-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2003-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2020-10-14 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGALIK SOBOŃ2017-07-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ZOFIA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEWICZ2017-07-04 do dziś
2. ImionaJERZY EDWARD2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ CZŁONKÓW2003-04-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 23.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022004-01-14 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres ZA ROK 20062007-08-28 do dziś
3data złożenia 27.06.2008 okres ROK 20052008-07-03 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres ROK 20072008-07-04 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres ZA ROK 20082009-07-17 do dziś
6data złożenia 18.07.2011 okres 2010 R.2011-07-25 do dziś
7data złożenia 07.12.2012 okres 20112012-12-18 do dziś
8data złożenia 24.01.2013 okres 20092013-01-30 do dziś
9data złożenia 06.06.2013 okres 20122013-07-05 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
13data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
16data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
17data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
18data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20062007-08-28 do dziś
2ROK 20052008-07-03 do dziś
3ROK 20072008-07-04 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-17 do dziś
52010 R.2011-07-25 do dziś
620112012-12-18 do dziś
720092013-01-30 do dziś
820122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20062007-08-28 do dziś
2ROK 20052008-07-03 do dziś
3ROK 20072008-07-04 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-17 do dziś
52010 R.2011-07-25 do dziś
620112012-12-18 do dziś
720092013-01-30 do dziś
820122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów