BOŁTOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000157447
Numer REGON: 013111927
Numer NIP: 9511864410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/20548/22/19]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013111927 NIP 95118644102010-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŁTOWICZ SPÓŁKA JAWNA2003-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ROSOŁA nr domu 55 kod pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLKA@BOLTOWICZ.PL2020-04-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOLTOWICZ.PL2020-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.07.1998 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ BOŁTOWICZ, 02.01.2003 R. -ANEKS NR 9 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; ZMIANA §§ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 202003-04-02 do dziś
21.01.2005 R. -ANEKS NR 2 -ZMIANA § 3 UMOWY.2005-02-14 do dziś
326.07.2005 R. -ANEKS NR 3 -ZMIANA § 2 UMOWY2005-09-29 do dziś
48.12.2005 R. -ANEKS NR 4 -ZMIANA § 2 UMOWY.2005-12-27 do dziś
58.02.2006.2005 R. -ANEKS NR 5 -ZMIANA § 3 30.03.2006 R. ANEKS NR 6 -ZMIANA § 22006-07-31 do dziś
6ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -29.01.2007 I 23.01.20082008-03-11 do dziś
705.08.2009 R. -ZMIANA § 32009-10-21 do dziś
8ZMIANA § 2; TEKST JEDNOLITY Z DN. 28.12.20092010-01-25 do dziś
9ANEKS NR 12 Z DNIA 28.01.2011 ROKU, ZMIANA -ROZSZERZENIE PAR. 2 UMOWY, ZMIANA PAR. 3 PKT 1 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2011-03-28 do dziś
108.11.2019 R., ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-01-15 do dziś
1104.01.2021 R.,ZMIANA PAR.3 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI 01.07.2021 R., ZMIANA PAR. 3 UST.3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI 30.03.2022 R., DODANIE PAR. 15 A UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ PRZEPISU ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE POZIOMU OBROTÓW -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 2.01.2003 R., WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ BOŁTOWICZ S.C.: BOŁTOWICZ WANDA „BOŁTOWICZ” -NUMER WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY WARSZAWA-URSYNÓW -26709; BOŁTOWICZ KRZYSZTOF -„BOŁTOWICZ” -NUMER WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY WARSZAWA-URSYNÓW -26710.2003-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2003-04-02 do dziś
2. ImionaWANDA JADWIGA2003-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2003-04-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2003-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2003-04-02 do dziś
2. ImionaWANDA JADWIGA2003-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2003-04-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2003-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOŁTOWICZ2020-04-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2020-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-04-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-25 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-25 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-25 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-25 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-25 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-25 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-03-28 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-15 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-27 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
4data złożenia 06.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-11 do dziś
5data złożenia 06.03.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-03-11 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-21 do dziś
7data złożenia 06.08.2010 okres 20092010-08-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-08-01 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-08-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
42012 R.2013-08-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów