„A.G.I.B. EURO - INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000157440
Numer REGON: 190561490
Numer NIP: 5850206541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/474968/23/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905614902003-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.G.I.B. EURO -INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 72312003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SIENNICKA nr domu 28 kod pocztowy 80-958 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.1992 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA BARANCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL.NOWE OGRODY 30, REP. A NR 753/1992, OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. 24.09.2001 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.ZAOLZIAŃSKIEJ 1/3, REP. A NR 6512/2001, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -TEKST JEDNOLITY2003-04-08 do dziś
204.02.2005 R., REPERTORIUM A NR 562/2005, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. WAJDELOTY 18/1: -ZMIENIONO § 2.2005-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGIB AKTIENGESELLSCHAFT FUR GRUNDBESITZ UND INDUSTRIEBETEILIGUNGEN2003-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 64 UDZIAŁY PO 715, 70 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.804, 80 ZŁOTYCH2003-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego45804, 80 PLN2003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110019, 80 PLN2003-04-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2003-04-08 do dziś
2. ImionaKAROL2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-08 do dziś
245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-04-08 do dziś
345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-04-08 do dziś
445 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-04-08 do dziś
545 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-04-08 do dziś
645 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-04-08 do dziś
745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-04-08 do dziś
845 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-04-08 do dziś
945 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-04-08 do dziś
1045 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-04-08 do dziś
1145 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-04-08 do dziś
1228 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-08 do dziś
1345 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-04-08 do dziś
1445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-04-08 do dziś
1545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-04-08 do dziś
1651 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-04-08 do dziś
1751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-04-08 do dziś
1851 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-04-08 do dziś
1951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-04-08 do dziś
2051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-04-08 do dziś
2151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-04-08 do dziś
2251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-04-08 do dziś
2328 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2003-04-08 do dziś
2452 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-04-08 do dziś
2570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-08 do dziś
2670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-08 do dziś
2770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-08 do dziś
2870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-04-08 do dziś
2970 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-04-08 do dziś
3074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-04-08 do dziś
3174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-04-08 do dziś
3228 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2003-04-08 do dziś
3345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-04-08 do dziś
3445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-04-08 do dziś
3545 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-04-08 do dziś
3645 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-04-08 do dziś
3745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.20052005-08-11 do dziś
2data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-23 do dziś
3data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
4data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
5data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-01 do dziś
6data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
7data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
9data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
10data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-23 do dziś
13data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
14data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-13 do dziś
16data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
17data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
18data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
19data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy U-81/00 data wydania 12.09.20002003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGUŁA2003-04-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów