„EMTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000157220
Numer REGON: 015446715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358817/21/427]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0154467152003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-28 do dziś
2. Adresulica CHEŁMŻYŃSKA nr domu 180 A kod pocztowy 04-464 poczta WARSZAWA 2004-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A NR 854/2003 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICZEL2003-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2003-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMENTOWSKI2003-03-28 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2003-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICZEL2010-01-20 do dziś
2. ImionaBEATA2010-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2011-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICZEL2003-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-15 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-12-15 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-12-15 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-12-15 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-12-15 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-15 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-15 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-12-15 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-05-27 do dziś
2data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-05-27 do dziś
3data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-05-27 do dziś
4data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-05-27 do dziś
5data złożenia 13.01.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-01-19 do dziś
6data złożenia 13.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-19 do dziś
7data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
8data złożenia 08.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
9data złożenia 08.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
10data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
12data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
15data złożenia 25.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032008-05-27 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-05-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-05-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-05-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072010-01-19 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-01-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
1020122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032008-05-27 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-05-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-05-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-05-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072010-01-19 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-01-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-01-16 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
1020122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów