SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FINANSOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000157204
Numer REGON: 000882939
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23122/22/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008829392003-04-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FINANSOWIEC”2003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 15042003-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-10 do dziś
2. Adresulica ZEGADŁOWICZA nr domu 1 nr lokalu 39 A kod pocztowy 01-214 poczta WARSZAWA 2003-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.1981 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 20.06.2002 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW OD PAR. 2 DO PAR. 62; DODANIE OD PAR. 3 DO PAR. 792003-04-10 do dziś
211-12-2007 ZMIENIONE PARAGRAFY: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 5354, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. USUNIĘTE PARAGRAFY: 792008-04-09 do dziś
320.06.2017 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2017-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ.2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMCZUK2003-10-23 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-23 do dziś
21. NazwiskoFRANKOWSKA2003-10-23 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-23 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-10 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2022-09-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LUDMIŁA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZOS2022-09-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPLIŃSKI2020-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK MIECZYSŁAW2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKOWSKI2022-09-20 do dziś
2. ImionaCEZARY JULIUSZ2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2022-09-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ STEFAN2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKLANYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2003-04-10 do dziś
245 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2003-04-10 do dziś
345 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKLANYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2003-04-10 do dziś
445 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 24.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-04-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
6data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2003-31.12.2003 R.2008-05-15 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
9data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
10data złożenia 26.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
11data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
13data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
18data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
19data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
20data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21data złożenia 28.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
3OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
3OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów