BOTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000157165
Numer REGON: 010525019
Numer NIP: 5270103132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-02-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6800/20/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105250192003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2020-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 284592003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 16 kod pocztowy 02-230 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.1991 R., AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JEREMIEGO WIŚNIEWSKIEGO, KN W WARSZAWIE, UL. SIENKIEWICZA 12/14, REP. A 2640/91 2. 13.01.2003 R. AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ JEREMI WIŚNIEWSKI, KN W KOZIENICACH, UL. KOCHANOWSKIEGO 6, REP. A 105/2003, ZMIANA § § 2,7,8,16,21,23 3. 04.03.2003 R., NOTARIUSZ JEREMI WIŚNIEWSKI, KN W KOZIENICACH, UL. KOCHANOWSKIEGO 6, REP. A 692/2003, ZMIANA § § 2 I 112003-03-28 do dziś
214.01.2004 R., REP. A NR 137/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MORELOWSKA-MAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIA SIĘ §9, §11, §21 W §20 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZA SIĘ UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 2 DODAJE SIĘ W §7 PKT 22 I 23 SKREŚLA SIĘ §222004-01-30 do dziś
32.12.2009 R., REP. A NR 28/2009; NOTARIUSZ ALICJA PIĄTEK; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO TREŚĆ PAR: 1, 7, 9, 16 I 18 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI2010-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBAŁKOWSKA2003-03-28 do dziś
2. ImionaWERONIKA KATARZYNA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 298.000,00 ZŁOTYCH2006-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2006-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBAŁKOWSKA2003-03-28 do dziś
2. ImionaWERONIKA KATARZYNA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2010-01-28 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-01-28 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-01-28 do dziś
418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-01-28 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-01-28 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-01-28 do dziś
722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-28 do dziś
822 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-28 do dziś
922 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-28 do dziś
1023 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-01-28 do dziś
1131 PRODUKCJA MEBLI2010-01-28 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-28 do dziś
1341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-28 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-28 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-28 do dziś
1743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-28 do dziś
1845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-01-28 do dziś
1945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-28 do dziś
2045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-28 do dziś
2145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-28 do dziś
2245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-28 do dziś
2345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-01-28 do dziś
24F BUDOWNICTWO2010-01-28 do dziś
2546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-01-28 do dziś
2646 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-01-28 do dziś
2746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
2846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-01-28 do dziś
2946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-28 do dziś
3046 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-28 do dziś
3146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-01-28 do dziś
3246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-01-28 do dziś
3346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-01-28 do dziś
3446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-01-28 do dziś
3549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-28 do dziś
3649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-01-28 do dziś
3749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-28 do dziś
3852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-28 do dziś
3955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-28 do dziś
4055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-28 do dziś
4156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-28 do dziś
4256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-28 do dziś
4356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-01-28 do dziś
4456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-28 do dziś
4556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-01-28 do dziś
4668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-28 do dziś
4768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-28 do dziś
4868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-01-28 do dziś
4968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-28 do dziś
5068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-28 do dziś
5177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-01-28 do dziś
5277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
5377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
5481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-28 do dziś
5581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-01-28 do dziś
5681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-28 do dziś
5781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-28 do dziś
5885 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-01-28 do dziś
5993 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-01-28 do dziś
6093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-06-18 do dziś
2data złożenia 28.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
3data złożenia 14.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
4data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-04 do dziś
5data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-04 do dziś
6data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-04 do dziś
7data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-04 do dziś
8data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-04 do dziś
9data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
10data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-04 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-09-04 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-04 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE nr X GU 1828/17 data 16.04.20192020-02-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2020-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKI2020-02-17 do dziś
2. ImionaGAWEŁ ROMAN2020-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów