„ARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000157115
Numer REGON: 030927104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-04-19
Sygnatura akt[RDF/286830/21/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0309271042006-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIAŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2003-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica BRZESKA nr domu 111 A-B kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2006-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2003 R. JERZY NOWAK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA REP. A NR 643/2003.2003-03-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.09.2020 R., REPERTORIUM A NR 3131/2020, NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, UL. BRZESKA 32, 21-500 BIAŁA PODLASKA. ZMIENIONO: § 6, § 10 UST. 1, § 19 UST. 3, § 20 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDKOWSKI2003-03-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ2008-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDKOWSKA2004-09-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2004-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ2008-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-03-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDKOWSKA2004-09-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2004-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDKOWSKI2003-03-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-10-21 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-10-21 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-21 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-10-21 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-10-21 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-21 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-21 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-10-21 do dziś
946 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2006 okres 2005 R.2006-06-08 do dziś
2data złożenia 05.06.2006 okres 2004 R.2006-06-08 do dziś
3data złożenia 05.06.2006 okres 2003 R.2006-06-08 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres ZA 2007 ROK2008-08-20 do dziś
6data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
7data złożenia 17.05.2010 okres 2009 ROK2010-06-24 do dziś
8data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
9data złożenia 10.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-17 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres ZA ROK 20122013-07-19 do dziś
11data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
12data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
18data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-08 do dziś
22004 R.2006-06-08 do dziś
32003 R.2006-06-08 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
5ZA 2007 ROK2008-08-20 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
72009 ROK2010-06-24 do dziś
801.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
92011 ROK2012-04-17 do dziś
10ZA ROK 20122013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-06-08 do dziś
22004 R.2006-06-08 do dziś
32003 R.2006-06-08 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
5ZA 2007 ROK2008-08-20 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
72009 ROK2010-06-24 do dziś
801.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
92011 ROK2012-04-17 do dziś
10ZA ROK 20122013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów