ARTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000157030
Numer REGON: 002151329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-09-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43826/20/99]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002151329 NIP 53400002892007-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 214162003-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 26.01.1990 R., NOTARIUSZ MARIA MŁYNARSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GRODZISKU MAZOWIECKIM REP. A NR 823/90 ZMIANA UMOWY: 20.11.2002 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8602/02, ZMIANA PAR. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 24 UMOWY SPÓŁKI, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-04-08 do dziś
207.03.2007, REPERTORIUM A NR 2198/2007, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ KRAMARZ NOTARIUSZ, UL. NOWY ŚWIAT 54/56, 00-363 WARSZAWA, ZMIENIONO: § 7, § 242007-10-01 do dziś
303.09.2010, REP. A NR 14959/2010, BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARTŁOMIE4J JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ, ADAM SUCHTA -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,00-116 WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12, ZMIENIONO § 72010-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2003-04-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ FERDYNAND2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 ZŁOTYCH2010-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaMARIUSZ FERDYNAND2003-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2003-04-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-10-29 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA.2010-10-29 do dziś
346 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-10-29 do dziś
401 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-10-29 do dziś
501 12 Z UPRAWA RYŻU2010-10-29 do dziś
601 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN.2010-10-29 do dziś
701 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2010-10-29 do dziś
801 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH.2010-10-29 do dziś
901 21 Z UPRAWA WINOGRON2010-10-29 do dziś
1001 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2010-10-29 do dziś
1101 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2010-10-29 do dziś
1201 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2010-10-29 do dziś
1301 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2010-10-29 do dziś
1401 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2010-10-29 do dziś
1501 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-29 do dziś
1601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-10-29 do dziś
1701 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-10-29 do dziś
1802 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2010-10-29 do dziś
1911 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-10-29 do dziś
2010 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2010-10-29 do dziś
2101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-10-29 do dziś
2210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-10-29 do dziś
2310 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2010-10-29 do dziś
2410 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-10-29 do dziś
2510 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-10-29 do dziś
2610 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2010-10-29 do dziś
2710 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-10-29 do dziś
2810 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW.2010-10-29 do dziś
2910 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-10-29 do dziś
3010 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2010-10-29 do dziś
3146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-29 do dziś
3210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW..2010-10-29 do dziś
3346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-10-29 do dziś
3446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-10-29 do dziś
3546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-10-29 do dziś
3646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-10-29 do dziś
3746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-29 do dziś
3846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-10-29 do dziś
3946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-29 do dziś
4046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-10-29 do dziś
4146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-10-29 do dziś
4247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-29 do dziś
4349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-29 do dziś
4449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-10-29 do dziś
4552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-10-29 do dziś
4664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-10-29 do dziś
4764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-10-29 do dziś
4864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-29 do dziś
4968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-29 do dziś
5073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-29 do dziś
5102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-10-29 do dziś
5270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-29 do dziś
5370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-29 do dziś
5473 1 REKLAMA2010-10-29 do dziś
5596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-29 do dziś
5655 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-29 do dziś
5755 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-10-29 do dziś
5855 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-10-29 do dziś
5955 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-10-29 do dziś
6020 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów